Dr Leszek Borkowski

Dr n. farm. Leszek Borkowski, były prezes Urzędu Rejestracji, współautor sukcesu harmonizacji leków, konsultant ds. rynku leków amerykańskich funduszy inwestycyjnych, członek zespołu doradczego przy Agencji Rządu Francuskiego, powołany do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, pacjent onkologiczny – założyciel Fundacji RAZEM W CHOROBIE.
245 artykułów

Komunikat bezpieczeństwa

Leszek Borkowski
Zagadka dla młodzieży interesującej się opieką farmaceutyczną

Farmakologia i farmakokinetyka są istotnymi elementami opieki farmaceutycznej. Biorąc to pod...

Leszek Borkowski
Udawanie

Mamy wiele różnych szlachetnych rygorów, norm, zaleceń, procedur, których nie przestrzegamy,...

Dr Leszek Borkowski:
Leki to nie cukierki

Leki muszą być przyjmowane w dawkach zalecanych, z częstotliwością i czasem trwania terapii...

Dr Leszek Borkowski:
Rekonstytucja leków oraz ich roztwory

Przygotowywanie produktów leczniczych do podania wymaga bardzo często ich rekonstytucji czyli...

Dr Leszek Borkowski:
Dawkowanie metotreksatu – na co trzeba uważać?

Pacjentom przyjmującym metotreksat w chorobach zapalnych zaleca się niezwłoczny kontakt ze swym...