Łukasz Tokarski

353 artykułów

NIK krytykuje realizację inwestycji budowlanych w ochronie zdrowia

NIK przedstawiła raport na temat realizacji wieloletnich programów budowlanych, w tym związanych...

Instytuty medyczne dostaną więcej pieniędzy?

Resort zdrowia pracuje nad zmianami w finansowaniu instytutów medycznych. Część z nich zyska...

Pacjentka domaga się milionowego odszkodowania za zbyt późne zdiagnozowanie raka

Kobieta żąda tak wysokiej kwoty odszkodowania od Onkologicznej Poradni Genetycznej w Szczecinie -...

160 mln euro na badania naukowe

Inicjatywa Leków Innowacyjnych (IMI) ogłosiła konkursy na badania naukowe. Czy uda się...

PiS mówi STOP prywatyzacji szpitali. Czym to może grozić?

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła stanowisko w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o...

Nowi konsultanci krajowi, w tym prof. Zembala

Zaskoczenia nie ma, bo profesor Zembala sam siebie powołał na to stanowisko.

WOŚP zebrała ponad 44 mln zł

Kolejne rekordy bije Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chociaż aukcje nadal trwają.

Pracodawcy RP krytykują NFZ. Za co?

Czy jakość opieki medycznej przestała interesować NFZ? - pytają Pracodawcy RP.

Pertuzumab: jakie będzie stanowisko AOTMiT?

Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zajmie...

Reumatyzm ma młodą twarz

Ruszyła kampania "Reumatyzm Ma Młodą Twarz". Akcja ma pokazywać, że problem może dotyczyć...