Mariusz Kielar

59 artykułów

Jak wzmacniać organizacje pacjentów?

W ramach tegorocznego VI Kongresu Patient Empowerment zorganizowanego przez Instytut Komunikacji...

Depresja lekooporna:
Nowe możliwości pomocy

Depresja uznawana jest za najbardziej dolegliwą chorobę powodującą cierpienie człowieka. Nie...

Niewydolność serca: śmiertelne zagrożenie w cieniu pandemii COVID-19

Choroby współistniejące, jak np. niewydolność serca – będąca nota bene końcową fazą...

MICRA TPS:
Najmniejszy, który porusza serca

Od wprowadzenia ponad 50 lat temu do praktyki klinicznej pierwszego stymulatora serca kolejne...

Schizofrenia: Rozdźwięk na linii priorytetów zdrowotnych?

Schizofrenia to choroba przewlekła wymagająca kompleksowego leczenia, w którym podstawową rolę...

Czerniak: przewaga i siła skojarzenia

Pod koniec października br. w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowości w leczeniu...

Debata: Leczenie AMD w Polsce (cz.2)

Co wyróżnia polski program lekowy AMD? Czy jest to liczba pacjentów, liczba ośrodków, skala...

Debata:
Debata: Leczenie AMD w Polsce (cz.1)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD) to choroba, która stanowi najczęstszą przyczynę...

Udar mózgu: model profilaktyki zdecentralizowanej

W Polsce średnio co 8 minut dochodzi do udaru mózgu. Każdego roku choroba ta występuje u 70...

Chłoniak: strategia zwodniczych objawów

Chłoniaki zbyt często diagnozowane są dopiero w stadium zaawansowanym. Jednym z powodów są...