nedexpress

3 artykułów

AOTMiT: Czym zajmie się Rada Przejrzystości w styczniu?

AOTMiT opublikowała plan pracy Rady Przejrzystości na okres od 01.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Pacjenci z nieswoistymi chorobami jelit apelują do ministra

Opieka koordynowana nad pacjentem z nieswoistymi zapaleniami jelit (NZJ), wydłużenie refundowanej...

MZ: Obowiązkowe szkolenie dla pielęgniarek i położnych

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia menedżerowie podmiotów leczniczych są odpowiedzialni...