Paweł Grzybowski

466 artykułów

RPD:
Czy grozi nam epidemia superbakterii?

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystąpił do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła z...

Fizjoterapeuta bez doświadczenia nie może działać samodzielnie

Krajowa Rada Fizjoterapeutów precyzuje zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych przez...

Maciej Hamankiewicz:
Szpitale nie mogą łamać prawa

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Głównego Inspektora Pracy...

Marek Tombarkiewicz:
Tym rozporządzeniem wymuszamy właściwe zachowania lekarzy

Marek Tombarkiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 29 listopada 2017 roku przedstawił...

MZ:
Zmiany w Państwowym Ratownictwie Medycznym

Od 1 stycznia 2018 r. zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa...

Ustawa o POZ z podpisem prezydenta

24 listopada 2017 r. Andrzej Duda podpisał ustawę o podstawowej opiece zdrowotnej. Część...

26 milionów kary za reklamę suplementu diety

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę na firmę Aflofarm Farmacja Polska, w...

Rzecznik Praw Pacjenta:
Należy poprawić dostęp do badań diagnostycznych

Rzecznik Praw Pacjenta apeluje o zmianę w dostępie dla pacjentów chorych onkologicznie do badań...

Szpiczak mnogi: Przełomowy lek daje szansę na dłuższe życie

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w Polsce na szpiczaka mnogiego plazmocytowego...

Rzecznik Praw Dziecka:
Zapaść w psychiatrii dziecięcej

Rzecznik Praw Dziecka w wystąpieniu do ministra zdrowia alarmuje o złym stanie psychiatrii...