Paweł Grzybowski

466 artykułów

Bakterie dziękują za odporność

Ministerstwo Zdrowia informuje o skutkach nieodpowiedzialnego stosowania antybiotyków.

OZZL:
Działania rządu to przejaw propagandowej retoryki

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wydał oświadczenie w sprawie wypowiadania klauzuli opt-out...

Nieuzasadnione wezwanie karetki będzie karane

Zmiany w Kodeksie wykroczeń mają poprawić dostępność do ratownictwa medycznego.

Przegląd prasy:
12 lat więzienia za dopalacze

W przeglądzie prasy między innymi o karach za dopalacze, o rehabilitacji w uzdrowiskach oraz o...

Ministerstwo zbiera informacje o rezydentach

MZ informuje na czym polega zbieranie informacji o rezydentach wypowiadających klauzulę opt-out. ...

RPO:
Problemy z dostępem do lekarza, do leków i łamanie praw pacjentów

Adam Bodnar w wystąpieniu do ministra zdrowia wymienił problemy służby zdrowia.

Plany Ministerstwa Zdrowia na kolejne lata

O planach MZ na tę i kolejną kadencję mówił minister Konstanty Radziwiłł.

Braki kadrowe w szpitalu naruszają prawa pacjenta

Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał decyzję Rzecznika Praw Pacjenta.

Przegląd prasy:
Sieć szpitali zniszczy poradnie

W przeglądzie prasy między innymi o chaosie związanym z siecią szpitali, miliardach za...