Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

Recepty wystawiane przez nową grupę zawodową
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta

Codziennie zgłaszane są kłopoty z realizacją recept pielęgniarskich w aptekach, ponieważ w...

Kompetencje pielęgniarki operacyjnej - część 1

Zakres obowiązków pielęgniarki operacyjnej obejmuje całościowe,

Kompetencje pielęgniarek - pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki

Zakres kompetencji i uprawnień pielęgniarki/arza anestezjologicznego jest bardzo duży, zatem...

Kodeks karny - nieumyślne błędy medyczne

Kara za nieumyślne spowodowanie śmierci może dotyczyć także pielęgniarek i położnych

Kompetencje zawodowe pielęgniarek w kontekście profesjonalizmu

Zawód pielęgniarki, pielęgniarza to przede wszystkim profesja.

Kompetencje pielęgniarek, czyli co powinien wiedzieć członek zespołu terapeutycznego cz I

Pielęgniarka jest [także] koordynatorem procesu leczniczego, który strategicznie jest przypisany...

Absurd, czyli asystent medyczny

Poprawa opieki medycznej musi zakładać wzrost zatrudnienia pielęgniarek i lekarzy, żaden...

SPC włącza się do akcji ,,szczepimy, bo myślimy"

Zbieranie podpisów trwa do połowy kwietnia 2019 roku. Potrzebujemy minimum 100 tys. podpisów.

Porada pielęgniarska powinna z założenia być samodzielną decyzją pielęgniarki

Pielęgniarki oferują czas, wiedzę i umiejętności oraz ponoszą odpowiedzialność, a Was drodzy...

Czeka nas powrót liceów medycznych?

Dlaczego pielęgniarki kształcą się w systemie studiów wyższych?