Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

Nowy pomysł Ministerstwa Zdrowia - po szczepienia do apteki?

W aptece cię zaszczepią, ale sprzedaży prezerwatywy mogą odmówić.

Komunikat Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe - komentarz do Porozumienia MZ ze środowiskiem Pielęgniarek i Położnych

Środowisko pielęgniarek i położnych z niecierpliwością oczekiwało na efekt konstruktywnych...

Ministerstwo Zdrowia nie ma pomysłu jak rozwiązać problemy środowiska pielęgniarek i położnych

Wszystkie dotychczasowe pomysły związane z "reanimacją trupa" nie przyniosą żadnych efektów, a...

Czy dyrektorzy szpitali są kompetentni do ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI?

Zastraszanie personelu, kontrola, zmuszanie do pracy ponad siły, przemoc psychiczna, mobbing i...

Pielęgniarki Cyfrowe
Czy pielęgniarki „dogadają” się z rządem?

W Polsce już nie grozi paraliż spowodowany brakami kadrowymi.