Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

12 Maja- Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

Nasz zawód, Pielęgniarka/ Pielęgniarz, niezwykle trudny, odpowiedzialny, z nieograniczoną...

Stosunek wyznawców judaizmu do zdrowia, choroby i śmierci

Pisma stanowią o człowieku jako nierozdzielnej całości – ciała i ducha. Na nim spoczywa...

Styl życia – czyli słów kilka o świętowaniu i jedzeniu

Święta są bardzo ważnym elementem – stanowią nie tylko źródło przeżycia religijnego, ale...

Pielęgniarstwo transkulturowe

Madeleine Leininger w latach 60 XX w. stworzyła koncepcję i model pielęgniarstwa...

Rak piersi – globalny problem

Nowotwór jest nabytą chorobą genetyczną. Jego cechami swoistymi są niekontrolowany wzrost i...

Po co nam gniew?

Gniew i podobne do niego emocje są nam potrzebne, aby chronić ważne dla nas wartości.

Rak piersi – globalny problem.

Pomimo ogromnego postępu cywilizacji i większej świadomości społecznej nowotwór tego typu...

Pielęgniarstwo: artyzm czy rzemiosło?

Człowiek w swej istocie dąży do rozwoju i doskonalenia siebie.

Rola pielęgniarki w profilaktyce antytytoniowej

Pielęgniarka może odgrywać istotną rolę w działaniach antynikotynowych bez względu na miejsce...

O empatii – inaczej. Zastosowanie Metody Porozumiewania Bez Przemocy wobec siebie.

Empatia zawsze wiąże się ze samoświadomością, leży u fundamentów kontaktów z innymi...