Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

List otwarty środowiska pielęgniarek

Pielęgniarstwo umiera na naszych oczach! W naszych koleżankach, którym nie udało się pomóc,...

Zjawisko palenia tytoniu wśród pielęgniarek

Źródłem uzależnienia społecznego jest bardzo często pragnienie akceptacji i przynależności...

Poznaj swoje mocne strony i obszary do rozwoju

Typy osobowości-Dyplomaci.

Rola zawodowa w zawodzie pielęgniarki

Współcześnie, zasady, a także warunki wykonywania zawodu pielęgniarskiego są uregulowane...

Typologia osobowości, czyli jak komunikować się w zespole?

Poznaj swój typ osobowości!

,,Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat..” N.Mandela

Każda grupa zawodowa medyków toczy swoją walkę na różnych polach bitwy. Ważnym jest, by nie...

Rola społeczno – zawodowa pielęgniarek i pielęgniarzy

Rola społeczna to zbiór oczekiwań jakie społeczeństwo stawia, danej jednostce; jest to zespół...

Porada pielęgniarska POZ

W mediach po raz kolejny ukazują się nierzetelne informacje na temat zasad udzielania tych...

Pielęgniarki Cyfrowe
Szczepienia tak czy nie?

Stanowisko Stowarzyszenia Pielęgniarek Cyfrowych odnośnie wykonywania szczepień.

Pielęgniarki Cyfrowe
Ryzyko zakażenia COVID-19 trwa... Przypominamy o zaleceniach

Podczas luzowania kolejnych obostrzeń, wielu na ulicach zapomina o wciąż trwającym ryzyku...