Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

Pielęgniarki Cyfrowe
WPŁYW PRACY PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA NA ŻYCIE OSOBISTE

Przebywanie w pracy zawodowej wymaga równowagi, pomiędzy wysiłkiem na rzecz pracy, a...

Pielęgniarki Cyfrowe
WPŁYW PRACY PIELĘGNIARKI/ PIELĘGNIARZA NA ŻYCIE OSOBISTE

Potrzeby niższego rzędu, tzw. podstawowe muszą być zaspokojone, aby człowiek mógł odczuwać...

Pielęgniarki Cyfrowe
Profilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

„Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę alarmuje:

Pielęgniarki Cyfrowe
Profilaktyka, pomoc i terapia krzywdzonemu seksualnie dziecku

W dużej mierze od postawy dorosłego zależy to, czy dziecko zwróci się do niego ze swoim...

Pielęgniarki Cyfrowe
AntiproblemComplex – czyli lekarstwo na wszystko

Mechanizm działania wyrobu medycznego jest znacznie ograniczony w porównaniu z działaniem...

Skutki przemocy seksualnej wobec dziecka w ich dorosłym życiu.

Obraz i siła następstw molestowania seksualnego uzależniona jest od wieku ofiary, w którym...

AntiproblemComplex – czyli lekarstwo na wszystko

Idea OTC umożliwia pacjentom samoleczenie w powszechnych dolegliwościach, jak również w okresie...

Pielęgniarki Cyfrowe
Symptomy przemocy seksualnej wobec dziecka

Symptomy przemocy seksualnej wobec dziecka to obszerny zespół objawów w sferze zachowania,...

Flu Raport - Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy

Grypa rozpoczyna się najczęściej gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy. Nie...

Pielęgniarki Cyfrowe
AntiproblemComplex – czyli lekarstwo na wszystko

W 2018 roku Polacy na medykamenty wydali 5,4 mld złotych, z czego 3,4 mld na suplementy diety.