Pielęgniarki Cyfrowe

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe to grupa idealistów, która spotkała się w „sieci” i w odpowiedzi na destrukcyjne działania wobec naszego zawodu, postanowiła wziąć nasze sprawy we własne ręce. Misją nadrzędną jest zjednoczenie w działaniu wszystkich, którzy chcą mieć wpływ na obecną rzeczywistość. Zmiany powinny iść w kierunku odbudowy naszego wizerunku i należnego nam SZACUNKU. Podstawą ich rozpoczęcia będziemy MY WSZYSCY i przypominamy, że bez naszych zawodów (pielęgniarka, położna) nie jest możliwe zapewnienie obywatelom naszego państwa konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia.
136 artykułów

Pielęgniarki Cyfrowe
Agresja pacjenta. Czyli, jak przetrwać na dyżurze?

Ostatnio, w doniesieniach medialnych coraz częściej słyszymy o pobiciach i groźbach

Pielęgniarstwo – istota człowieczeństwa

Nasz zawód daje możliwości okazania profesjonalnej troski drugiemu człowiekowi, który jest...

Primary Nurse - wyzwanie czy wymaganie współczesności?

Primary Nursing opiera się na założeniu: "mój pacjent - moja pielęgniarka" którego wyrazem...

Mentoring i coaching w Pielęgniarstwie

Kluczem do sukcesu jest to chęć podejmowania ryzyka związanego z procesem zmiany bez pewności,...

Kompetencje i samodzielność pielęgniarek to przepis na skuteczną opiekę geriatryczną w Polsce! Geriatria Plus: pomysł świetny, ale „kto będzie w tych centrach pracował”?

Kompetencje i samodzielność pielęgniarek to przepis na skuteczną opiekę geriatryczną w Polsce!...

#PolskaToChoryKraj

Kryzys, który już trwa i wciąż się pogłębia, dotyka każdego z nas, medyków niosących pomoc...

Kompetencje pielęgniarki specjalisty pielęgniarstwa psychiatrycznego

Psychiatria – często uznawana w środowisku pielęgniarskim za oddział, gdzie nie powinny...

Normy zatrudnienia pielęgniarek na oddziałach psychiatrii

Przypominamy, normy są po to, by praca była bezpieczna, by pacjent otrzymał należytą opiekę. W...

Karty historii zawodu położnej i wpływ na rozwój sztuki położniczej na Świecie

Położne kobiet - specjalistki/specjaliści posiadający odpowiednie wykształcenie potwierdzone...

Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Bycie pielęgniarką w obecnych czasach nie jest rzeczą łatwą. Mimo, że jest to zawód...