Walenty Zajdel

Mgr farm. Walenty Zajdel, kierownik Apteki Szpitalnej, SP ZOZ MSWiA w Krakowie