Zofia Małas

Zofia Małas - prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mgr zdrowia publicznego, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego i epidemiologicznego. W dwóch poprzednich kadencjach przewodnicząca Świętokrzyskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.