BCC: Konieczny jest bardziej skuteczny nadzór nad reklamą leków i suplementów diety

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2016, 11:12

pills_sxc.hu Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2016, 11:12

Minister Zdrowia zarządzeniem z 2 czerwca 2016 r. powołał Zespół do spraw uregulowania reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych. Zadaniem zespołu jest opracowanie projektu założeń do zmian aktów prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety, innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych, a także innych produktów które są prezentowane jako posiadające ich właściwości. Pracami zespołu pokieruje wiceminister zdrowia – Krzysztof Łanda. W skład zespołu wchodzą także przedstawiciele: Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Rejestracji Leków, GIF i GIS oraz samorządu aptekarskiego, lekarskiego i pielęgniarskiego. BCC zadeklarował udział swoich ekspertów w pracach powołanego przez ministra zdrowia zespołu.

BCC cieszy się, że resort zdrowia zajął się tematem reklamy leków. Zespól powinien określić zakres zmian w dotychczas obowiązujących regulacjach prawnych dotyczących reklamy leków, suplementów diety i innych środków spożywczych oraz wyrobów medycznych.

Zdaniem BCC reklama leków powinna być:
- rzetelna. Reklama kierowana do profesjonalistów, jak i ogólnie dostępna w mediach, musi zawierać informacje rzetelne i oparte o dowody naukowe, które nie mogą wprowadzać w błąd konsumentów.
- czytelna i zrozumiała. Nie może i nie powinna ona sugerować pacjentowi/ konsumentowi, że suplement diety jest lekiem. Konieczna jest również skuteczna kampania edukacyjna na temat suplementów diety, skierowana do konsumentów.
- zgodna z obowiązującymi unijnymi i polskimi przepisami.

Źródło: BCC

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

reklama leków i suplementów / zakaz reklamy / BCC
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31