Będą dwa nowe rejestry

Medexpress

Opublikowano 20 stycznia 2020, 09:08

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 20 stycznia 2020, 09:08

W Dzienniku Ustaw RP opublikowano:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Operacji Naczyniowych
Rozporządzenie określa:
1) podmiot prowadzący Rejestr Operacji Naczyniowych, zwany dalej „rejestrem” - Podmiotem prowadzącym rejestr jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
2) sposób prowadzenia rejestru;
3) usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych
do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru;
4) zakres i rodzaj danych przetwarzanych w rejestrze spośród danych określonych w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zwanej dalej „ustawą”.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/84

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie Rejestru Hipercholesterolemii Rodzinnej
Rozporządzenie określa:
1) podmiot prowadzący Rejestr Hipercholesterolemii Rodzinnej, zwany dalej „rejestrem”, oraz sposób jego prowadzenia - Podmiotem prowadzącym rejestr jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku.
2) usługodawców i podmiot prowadzący rejestry publiczne oraz rejestry medyczne obowiązane do przekazywania danych do rejestru oraz sposób i termin przekazywania przez nich danych do rejestru.

Rejestry będą prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/83

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

hipercholesterolemia rodzinna / rejestry medyczne / operacje naczyniowe
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31