Będą podwyżki w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej

Thinkstock / Getty Images
Medexpress 2019-01-29 13:26

24 stycznia 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie Komitetu Protestacyjno-Strajkowego NSZZ „Solidarność” w Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii z ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim i wiceministrem Zbigniewem Królem.


Ustalono, że wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w ROPS wzrosną o 400 złotych brutto od stycznia br. Zagwarantowano wzrost o dodatkowe 300 złotych od lipca - do „podstawy” lub dodatkowym składnikiem wynagrodzeń.


Uzgodniono także konieczność włączenia pracownika ochrony psychiatrycznej do grupy pracowników tzw. działalności podstawowej w rozporządzeniu „kwalifikacyjnym”, a także dyskutowano o podwyższenia dodatku specjalnego. Obecnie wynosi on zaledwie 10%, a warunki pracy są skrajnie trudne - jak podkreśla strona społeczna. Uzgodniono, że również pielęgniarki zatrudnione w ROPS będą miały włączone tzw. zembalowe do podstawy wynagrodzenia.


W trzech Regionalnych Ośrodkach Psychiatrii Sądowej w Polsce - w Garwolinie, Starogardzie Gdańskim oraz Branicach zatrudnionych jest blisko 500 osób. Placówki te podlegają Ministerstwu Zdrowia.

Źródło: Solidarność Ochrony Zdrowia

PDF

Zobacz także