Będą ułatwienia dla POZ. Jest zarządzenie

Fot . Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta
Opublikowano zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Medexpress 2020-08-27 08:41

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem związane są z nadaniem nowego brzmienia załącznikowi nr 21 do zarządzenia (określonego w § 1 niniejszego zarządzenia) i mają na celu ułatwienie sprawozdawczości.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Wprowadzone zmiany nie niosą za sobą skutków finansowych.

Załącznik 21

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także