Państwowe Ratownictwo Medyczne Będą zmiany w procedurach ratownictwa medycznego

Fot. Getty Images/iStockphoto
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowych procedur przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołów ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.
Medexpress 2018-12-19 10:39

Projekt rozporządzenia określa ramowe procedury przyjmowania, obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego.


Dotychczas obowiązujące przepisy prawa, które określały procedury przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego obejmowały swoim zakresem jedynie przyjęcie zgłoszenia, przeprowadzenie wywiadu i ogólną procedurę zadysponowania zespołu, jednakże nie wyczerpywały czynności podejmowanych na stanowisku dyspozytora medycznego.

Projekt rozporządzenia doprecyzowuje, a tym samym ujednolica sposób przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach, jak i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego przez dyspozytora medycznego. Warto podkreślić, iż jednolite postępowanie dyspozytorów medycznych ma kluczowe znaczenie w momencie uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych.


Projekt rozporządzenia określa, m.in. zasady postępowania dyspozytora medycznego podczas przeprowadzania wywiadu medycznego, ustalania priorytetu zgłoszenia, dysponowania zespołów ratownictwa medycznego, przekazywania instrukcji dotyczących sposobu udzielania pierwszej pomocy osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przed przybyciem zespołu ratownictwa medycznego, zasady postępowania w przypadku konieczności użycia zespołu ratownictwa medycznego spoza rejonu operacyjnego obsługiwanego przez dyspozytornię medyczną, zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia z dużą liczbą poszkodowanych, zasady postępowania w przypadku konieczności uruchomienia jednostek współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zasady postępowania w przypadku uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych. Warto w tym miejscu podkreślić, iż w odniesieniu do uruchomienia zastępowalności dyspozytorni medycznych, jednolite postępowanie dyspozytorów medycznych ma kluczowe znaczenie.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także