Będą zmiany w przepisach dotyczących przymusu bezpośredniego

Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2018, 08:20

76801651 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 07 sierpnia 2018, 08:20

W przepisach rozporządzenia uregulowanie znajdują kwestie związane z:


1) sposobem dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposób dokonywania oceny zasadności jego zastosowania,


2) sposobem przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej,


3) rodzajem i wzorami dokumentów stosowanych przy wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.

Proponuje się wprowadzenie dokumentowania zastosowania przymusu bezpośredniego oraz sposobu dokonywania oceny zasadności jego zastosowania przez osoby uprawnione albo upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów ustawy do podejmowania decyzji w powyższych sprawach w karcie zastosowania przymusu bezpośredniego, której wzory będą określone w załącznikach do rozporządzenia. W projekcie rozporządzenia określa się również, co obejmuje karta zastosowania przymusu bezpośredniego, a także zakres oceny zasadności jego zastosowania.


W odniesieniu do przeprowadzania oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej, w regulacjach projektowanego aktu wprowadza się wzór dokumentu, w którym zgodnie z postanowieniami ustawy, co 15 minut będzie dokonywana adnotacja dotycząca oceny stanu fizycznego ww. osoby, a także zakres badań i informacji, które muszą być uwzględnione przy przeprowadzaniu powyższej oceny.

Proponowane zmiany mają zapewnić ochronę praw i godności osoby, wobec której jest stosowany przymus bezpośredni, m.in. przez precyzyjne określenie elementów, które obejmuje ocena stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej a także szczegółowe wytyczne dotyczące sporządzenia karty zastosowania przymusu bezpośredniego. Przepisy rozporządzenia mają zagwarantować także skuteczną ocenę zasadności stosowania tego przymusu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychiatria / szpital psychiatryczny / przymus bezpośredni
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31