Będą zmiany w wycenie leczenia trzustki?

Medexpress

Opublikowano 04 kwietnia 2017, 09:25

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 04 kwietnia 2017, 09:25

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza do udziału w postępowaniu, które ma wyłonić podmioty realizujące świadczenia opieki zdrowotnej ze środków publicznych w rodzaju leczenie szpitalne w ramach:

JGP G31: Kompleksowe zabiegi trzustki

Wybrani realizatorzy podpiszą umowy na przygotowywanie i przekazywanie Agencji danych niezbędnych, żeby ustalić taryfy świadczeń gwarantowanych.

Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja od 31 marca 2017 roku.

Więcej informacji tutaj:

http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/31-trzustka/

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

prezes AOTMiT / AOTMiT
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31