NFZ: Będą zmiany ws. programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia ws. programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM.
Medexpress 2020-08-07 14:44

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Niniejsze zarządzenie wprowadza zmiany w zarządzeniu Nr 93/2019/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM, które mają na celu możliwość składnia wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe KOSM.

W związku z powyższym, w zakresie § 15 ust 3 zarządzenia wprowadzono zmiany gdzie świadczeniodawca spełniający warunki wymagane do realizacji programu pilotażowego, określone w przepisach zarządzeń prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, składa w terminie nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. wniosek do dyrektora Oddziału Funduszu zgodny ze wzorem określonym przez Fundusz.

Ponadto dodano do § 15 ust 4 mówiący, że Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, weryfikuje spełnienie przez świadczeniodawcę warunków wymaganych do realizacji programu pilotażowego
KOSM.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także