NFZ: Będą zmiany ws. rozliczania świadczeń związanych ze zwalczaniem COVID-19

NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Medexpress 2020-12-23 08:44

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.). Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W niniejszym zarządzeniu zmieniającym zarządzenie Nr 187/2020/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.), w związku z trwającym procesem przygotowania szczepień populacyjnych przeciw SARS-CoV-2, zgodnie z Narodowym Programem Szczepień wprowadzono w załączniku nr 1 do zarządzenia dedykowane produkty rozliczeniowe, umożliwiające rozliczenie szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Wprowadzone produkty rozliczeniowe zostały wycenione zgodnie z opracowaniem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, pn. Analiza kosztów i wycena świadczenia polegającego na szczepieniu przeciw SARS-CoV-2.

W celu rozliczenia produktów związanych ze szczepieniem przeciw SARS-CoV-2, podmiot wpisany do wykazu określonego w art. 7 ust. 1 ustawy, przekazuje do właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego Funduszu, sprawozdanie którego wzór określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia (zakładka „Szczepienia”). Dodatkowo w zakresie produktów dedykowanych punktom pobrań materiału biologicznego do badań w kierunku SARS-CoV-2 dokonano zmian w zakresie gotowości do pobierania materiału biologicznego (§ 2 ust. 1 pkt 5 oraz właściwe produkty rozliczeniowe w załączniku nr 1 do zarządzenia). Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także