Będzie ogólnopolski protest fizjoterapeutów

Medexpress

Opublikowano 17 lutego 2016, 08:01

pikieta - strajk Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 17 lutego 2016, 08:01

Protest rozpocznie się w piątek 26 lutego 2016 roku, o godzinie 12:00 pod Sejmem RP w Warszawie. Podczas demonstracji fizjoterapeuci planują, miedzy innymi wręczyć marszałkowi Sejmu RP petycję z żądaniem przerwania dalszego procesu legislacyjnego złożonej przez grupę Posłów nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i rozpoczęcie 31 maja 2016 roku wdrażania Ustawy podpisanej przez Prezydenta RP. Demonstracja zakończy się pod Kancelarią Prezydenta RP około godziny 16:00.

Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska wzywa wszystkich fizjoterapeutów z małych i dużych ośrodków: Przyjdźcie do Warszawy wyrazić kategoryczny sprzeciw wobec nowelizacji Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty złożonej w Sejmie przez Posłankę Hrynkiewicz z klubu parlamentarnego PIS w dniu 09 lutego 2016 roku.

Zaproście i przyjedźcie razem ze swoimi pacjentami, to ICH prawo do profesjonalnej, nowoczesnej i przede wszystkim bezpiecznej terapii jest właśnie łamane. Jeżeli nowelizacja wejdzie w życie, pseudospecjaliści podający się za nas będą dalej krzywdzić Polaków. Przez dwa lata pozostałe do wejścia w życie ustawy, wrogie nam środowiska będą chciały całkowicie wypaczyć sens naszej ustawy zawodowej i sprowadzić fizjoterapeutę do podrzędnej w procesie rehabilitacji roli.

Pokażmy naszą determinację i solidarność zawodową, pokażmy że nie pozwolimy na to i będziemy protestować z wykorzystaniem wszelkich możliwych, przyjętych w demokratycznym Państwie metod. Jeśli to nie wystarczy, jesteśmy zdeterminowani do dochodzenia swoich praw na arenie międzynarodowej.

Przypomnijmy:

Fizjoterapeuci obawiają się, że projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty zniweczy 28 lat starań o regulację prawną zawodu fizjoterapeuty.

9 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy zakładający przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty o 24 miesiące od dnia jej ogłoszenia. Jak czytamy w uzasadnieniu zasadniczym celem projektowanej regulacji jest zabezpieczenie właściwej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, zgodnego oczekiwaniami pacjentów i środowiska fizjoterapeutów. Bowiem wprowadzone w ustawie z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie regulacje, nie dają gwarancji właściwego rozwiązania tego celu, również w zgodzie z obowiązującym systemem prawa. Przepisy dotyczące zawodu fizjoterapeuty, jako samodzielnego zawodu medycznego, w tym: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia zawodowego podyplomowego oraz odpowiedzialności zawodowej fizjoterapeutów, a także samorządu zawodowego fizjoterapeutów, stoją w zasadniczej sprzeczności z większością regulacji prawnych, obowiązujących w tym zakresie.

W projekcie wskazano, że uregulowanie zawodu fizjoterapeuty jest zasadne, jednak osiągnięcie tego celu nie może odbywać się kosztem pogorszenia jakości świadczeń i bezpieczeństwa pacjentów oraz powielania kompetencji zarezerwowanych dla lekarzy specjalistów.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zawodzie fizjoterapeuty. Za co dziękują mu sami zainteresowani.

"Z wielka przyjemnością informujemy, że 26 października 2015 roku pan prezydent Andrzej Duda złożył swój podpis pod projektem ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Jesteśmy dumni i bardzo szczęśliwi, że tak długo oczekiwana przez nasze środowisko regulacja stała się faktem. W imieniu tysięcy fizjoterapeutów oraz milionów pacjentów dziękujemy panu prezydentowi za ostateczną akceptację ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Dziękujemy również wszystkim osobom, które w sposób bezpośredni oraz pośredni przyczyniły się do tego wielkiego sukcesu" - informuje Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

Przypomnijmy, że przeciwko ustawie byli lekarze zarówno z NIL jak i z OZZL. Lekarze nie chcieli, żeby o sposobie rehabilitacji decydował fizjoterapeuta. Tym samym lekarz byłby pominięty w procesie rehabilitacji.

Przyjęty przez Sejm i Senat poselski projekt ustawy jest prawie całkowicie zbieżny merytorycznie z projektem obywatelskim, przyjętym przez wszystkie kluby parlamentarne w dniu 10 września br. w trakcie pierwszego czytania w Sejmie, z czego cieszy się stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.

„Mamy obecnie jedną, wspólnie długo oczekiwaną ustawę, popieraną zarówno przez całe środowisko fizjoterapeutów jak i Parlament oraz stronę rządową reprezentowaną przez Ministerstwo Zdrowia. Najważniejsze jednak, że ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom milionów pacjentów. Mimo że proces procedowania jest jeszcze zakończony, chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia obecnego etapu. Momentem przełomowym dla naszej sprawy, było na pewno złożenie projektu obywatelskiego, co spowodowało większą mobilizację parlamentarzystów oraz MZ i przyspieszenie prac nad projektem poselskim. Dlatego też jesteśmy świadomi, że to Wam wszystkim, którzy byliście zaangażowani w zbieranie podpisów pod projektem obywatelskim zawdzięczamy obecny sukces. Bardzo dziękujemy!” – napisali fizjoterapeuci.

Projekt ustawy:

- zapewnia bezpieczeństwo obywateli korzystających z usług fizjoterapii

- zwiększa dostęp do naszych usług

- definiuje nas jako medyczny zawód zaufania publicznego

- reguluje prace samorządu zawodowego

- reguluje prawa wykonywania zawodu

- reguluje zasady kształcenia przed- i podyplomowego w tym specjalizacyjnego

- definiuje szereg innych istotnych regulacji zapewniających rozwój nowoczesnej fizjoterapii.

Ustawa wprowadza jednostopniowe studia magisterskie, po których każdy absolwent będzie zdawał egzamin państwowy, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu (dotyczy to TYLKO osób, które rozpoczną studia w 2017 roku co oznacza, że pierwszy egzamin odbędzie się najwcześniej w roku 2022).

Źródło: sejm.gov.pl/medexpress.pl/Zarząd Główny SFP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

strajk / fizjoterapeuci
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31