Będzie pilotaż kompleksowych badań patomorfologicznych

Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2020, 09:04

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 06 sierpnia 2020, 09:04

Celem głównym programu pilotażowego jest ocena wpływu elementów jakościowych na skuteczność diagnostyki patomorfologicznej.
Natomiast szczegółowymi celami programu pilotażowego są:
1) podniesienie jakości procesu diagnostyczno-leczniczego poprzez zapewnienie kompletnej diagnostyki patomorfologicznej;
2) optymalizacja postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, w tym skrócenie
i zoptymalizowanie czasu od postawienia rozpoznania do podjęcia optymalnego leczenia;
3) weryfikacja modelu sprawozdawania badań patomorfologicznych;
4) wypracowanie efektywnych kosztowo mechanizmów finansowania nowych zadań realizowanych w ramach JGPato.
5) wycena grup i kosztu wdrożenia modelu JGPato.
W celu zwiększenia trafności i skuteczności diagnostyki patomorfologicznej, wypracowano model testowany w postaci programu pilotażowego dotyczącego kompleksowych badań patomorfologicznych JGPato. Program pilotażowy będzie realizowany przez określoną liczbę zakładów patomorfologicznych, co pozwoli osiągnąć wskazane cele przy minimalizacji kosztów. Wprowadzenie powyższego modelu wymaga dostosowania systemów sprawozdawczych Narodowego Funduszu Zdrowia, zwany dalej „Funduszem”, w minimalnym zakresie (np. wprowadzenie nowych kodów produktów JGPato).
Spodziewanym efektem programu pilotażowego jest uzyskanie odpowiednich informacji, które przyczynią się do:
• poprawy jakości i efektywności diagnostyki patomorfologicznej;
• celowości leczenia;
• uzyskiwanie lepszych efektów zdrowotnych;
• konstruktywnej wyceny świadczeń patomorfologicznych;
• osiągnięcia wszystkich postawionych celów w programie pilotażowym.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pilotaż / patomorfologia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30