Będzie pilotaż leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych

Medexpress

Opublikowano 28 lipca 2022, 08:57

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 28 lipca 2022, 08:57

Celem wprowadzanego programu pilotażowego leczenia gruźlicy wielolekoopornej w warunkach ambulatoryjnych jest poprawa leczenia gruźlicy wielolekoopornej, zwanej dalej „MDR-TB”, w Polsce oraz harmonizacja ponadnarodowa i wdrożenie standardów Światowej Organizacji Zdrowia w związku z migracją ludności z terenów Ukrainy.

Do celów programu pilotażowego należy również:

1) rozwiązanie problemu ciągłości terapii osób, o których mowa w art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z poźn. zm.), leczonych z powodu MDR-TB;

2) przetestowanie telemedycznego systemu nadzoru nad chorymi z MDR-TB;

3) ograniczenie hospitalizacji chorych z MDR-TB na rzecz świadczenia prowadzącego w trybie ambulatoryjnym.

Projekt rozporządzenia zakłada wypracowanie optymalnego modelu leczenia i nadzoru nad przyjmowaniem leków przez chorych na MDR-TB w systemie ambulatoryjnym w połączeniu z systemem zaopatrywania w leki. Program pilotażowy jest zgodny z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, w wyniku którego zostanie wypracowany model opieki zarówno uchodźców ukraińskich, jak i pacjentów polskich. Dodatkowo w wyniku programu pilotażowego zostanie opracowany polski model telemedycznego monitorowania leków u pacjentów z MDR-TB.

Zakłada się rozpoczęcie programu pilotażowego w sierpniu 2022 r. i jego realizację przez okres 24 miesięcy, co jest związane z długością leczenia MDR-TB, które trwa co najmniej 20 miesięcy. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc został wskazany jako centralny ośrodek koordynujący, natomiast jako regionalne ośrodki koordynujące zostały wskazane podmioty lecznicze, które mają doświadczenie w leczeniu pacjentów z MDR-TB.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

gruźlica / gruźlica lekooporna
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30