Prof. Małgorzata Myśliwiec:

Bez monitorowania glikemii nie ma monitorowania cukrzycy

Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2019, 11:29

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 14 czerwca 2019, 11:29

Jak ważne jest monitorowanie poziomu glikemii w leczeniu cukrzycy?

Bez monitorowania glikemii nie ma monitorowania cukrzycy, ponieważ dawkę insuliny podajemy w zależności od poziomu glikemii. Ale nie tylko - również od trendu czy ten poziom za chwilę wzrośnie, spadnie, czy utrzyma się. Monitorowanie glikemii pozwala nam na podjęcie dawki terapeutycznej insuliny i na prawidłowe wyrównanie cukrzycy. Pacjent, dzięki temu, że cały czas ma wgląd na poziom glikemii, może zmodyfikować swój sposób życia, żywienia, podejmowania wysiłku fizycznego. Mając urządzenia, dzięki którym stale może monitorować poziom glikemii jest w stanie podejmować prawidłowe decyzje terapeutyczne.

Na czym polega monitorowanie typu flash?

Monitorowanie typu flash pozwala na stały wgląd w poziom glikemii, nie tylko aktualny, ale też na wskazanie trendu, czyli czy poziom glikemii za chwilę wzrośnie, czy też nie. Właściwie w sposób nieograniczony pacjent czy też jego opiekunowie mają stały wgląd w poziom glikemii, np. rodzice widzą prawidłowy poziom glikemii w trakcie snu dziecka i nie muszą go budzić, albo mogą skanować informacje o poziomie w miejscu, gdzie jest elektroda, czyli na ramieniu. System informatyczny pozwala na stałe monitorowanie glikemii - rodzic będąc z dala od dziecka np. w pracy, widzi na swoich urządzeniach (najczęściej jest to smartfon) aktualny poziom glikemii u dziecka. Dużą wartością jest to, że osoba z monitoringiem typu flash może być połączona z dowolnym ośrodkiem diabetologicznym dzięki czemu pielęgniarka edukacyjna lub lekarz mogą mieć za pozwoleniem pacjenta stały wgląd w poziom jego glikemii. Jeśli wskazania są nieprawidłowe mogą oni sprawnie wezwać pacjenta na modyfikację dawki czy też dodatkową edukację.

Wiemy, że pacjenci czekają na refundację nowoczesnego systemu typu flash. Jaka grupa pacjentów w pierwszej kolejności powinna skorzystać z refundacji?

Jako lekarz diabetolog mogłabym powiedzieć, że praktycznie wszyscy pacjenci chorzy na cukrzycę powinni mieć dostęp do refundacji. Natomiast, wiadomo, że system i finanse nie pozwalają na dostęp do refundacji wszystkim. W takiej sytuacji priorytetem są dzieci. Marzy się nam, aby były nią objęte również młode, dorosłe osoby, przynajmniej do 26 roku życia, kiedy jeszcze się uczą i są przed nimi różnego rodzaju wyzwania, są po maturze i podejmują studia np. w innej miejscowości, z dala od rodziców czy opiekunów. A w momencie, kiedy podejmują pracę, jest im łatwiej chociażby sfinansować samemu taką terapię. Dlatego na dzień dzisiejszy staramy się o refundację dla pacjentów do 26 roku życia z nieświadomą hiperglikemią albo trudną do wyrównania cukrzycą, z wypadkiem przynajmniej jednego incydentu ciężkiej glikemii bądź też nieosiągnięcie docelowych wartości wyrównania cukrzycy czy docelowych poziomów hemoglobiny glikowanej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

cukrzyca / cukrzyca typu 2 / monitorowanie glikemii / Małgorzata Myśliwiec / cukrzcya typu I
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31