Bezpieczeństwo i higiena pracy w służbie zdrowia- czy to funkcjonuje?

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2022, 11:57

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2022, 11:57

Około 115 500 pracowników służby zdrowia zmarło z powodu COVID-19 w ciągu pierwszych 18 miesięcy pandemii, co miało bezpośredni związek z brakiem zabezpieczeń przed zakażeniem.
„Jeszcze przed pandemią COVID-19 sektor zdrowia był jednym z najbardziej niebezpiecznych sektorów zawodowych” – powiedziała Maria Neira z WHO, dyrektor Departamentu Środowiska, Zmian Klimatu i Zdrowia. „Tylko kilka zakładów opieki zdrowotnej posiadało programy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy” – kontynuuje dyrektor Neira. „Pracownicy służby zdrowia cierpieli z powodu infekcji, zaburzeń i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, alergii, wypalenia zawodowego czy nawet przemocy i nękania psychicznego w miejscu pracy. Aby rozwiązać ten problem, WHO i Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowały nowe wytyczne krajowe dla ośrodków zdrowia na poziomie krajowym i lokalnym.


„Takie programy powinny dotyczyć wszystkich obszarów zagrożeń zawodowych – zakaźnego, ergonomicznego, fizycznego, chemicznego i psychospołecznego”, zauważyły agencje, dodając, że państwa, które opracowały lub aktywnie wdrażają programy bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku opieki zdrowotnej, odnotowały zmniejszoną ilość urazów zdrowotnych i nieobecności w pracy z powodu chorób. Obydwie organizacje wskazały, że więcej niż jedna trzecia placówek służby zdrowia nie ma stanowisk higienicznych, podczas gdy mniej niż jeden na sześć krajów posiada krajową politykę dotyczącą zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy w ramach opieki zdrowotnej.

Źródło: UN News

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

COVID-19 / służba zdrowia / WHO / ONZ / BHP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30