Blogosfera Medexpressu

Pacjenci optymistycznie o pracach nad pakietem onkologicznym i kolejkowym


Szymon Chrostowski 2014-07-09 17:27
Cieszy mnie fakt, że założenia i narzędzia zawarte w pakietach zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia nakierowując zmiany systemowe na pacjenta jako beneficjenta systemu.

Jako inicjator Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii będącego głosem środowisk pacjenckich, mam głęboką nadzieję, że prace nad pakietami zakończą się pomyślnie. Od wczoraj (8.07.14) trwają w Sejmie intensywne prace nad pakietem onkologicznym i kolejkowym. Dziś (9.07.14) odbyło się specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia na czele z Ministrem Zdrowia Bartoszem Arłukowiczem dedykowane dyskusji na temat konkretnych rozwiązań systemowych zawartych w projektach ustaw, które w najbliższym czasie będą przedmiotem głosowania. Umożliwi to przygotowanie wszelkich aktów wykonawczych do Ustaw m.in. rozporządzeń i zarządzeń, które w sposób szczegółowy będą określać ramy funkcjonowania nowych przepisów.

Cieszy mnie fakt, że założenia i narzędzia zawarte w pakietach zostały uwzględnione przez Ministerstwo Zdrowia nakierowując zmiany systemowe na pacjenta jako beneficjenta systemu. Pierwszy raz mieliśmy do czynienia z tak aktywnym i znaczącym udziałem pacjentów w tworzeniu konkretnych rozwiązań, służących poprawie dostępności i jakości leczenia onkologicznego. Z optymizmem patrzę w przyszłość jaka rysuje się nad polską onkologią, jednocześnie mając świadomość ogromu pracy, który jeszcze przed nami.

Dla przypomnienia: pakiet kolejkowy zawarty w Ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, ustawie o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw, ustawie o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia) ma na celu poprawę dostępu do specjalistów dla wszystkich pacjentów.

Dzięki nowym przepisom, które mają obowiązywać od 2015 r., ma się poprawić dostęp do lekarzy specjalistów dla wszystkich chorych, uprzywilejowani mają natomiast zostać pacjenci z podejrzeniem lub diagnozą nowotworu, którzy mieliby gwarancję szybkiej diagnozy i szybkiego rozpoczęcia leczenia. Na skrócenie kolejek ma wpłynąć m.in. wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania pacjenta na leczenie (9 tygodni), wprowadzenie tzw. porady receptowej - lekarz będzie mógł bez badania pacjenta wystawić mu receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. Pacjent z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu otrzyma Kartę Pacjenta Onkologicznego, która będzie uprawniała do szybkiej diagnostyki i wizyt u specjalistów bez skierowania. Umożliwi też zapisanie się do specjalistów na odrębną listę oczekujących, dedykowaną pacjentom czekającym na diagnostykę onkologiczną. Projekt noweli ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej zakłada natomiast, że od 2016 r. pielęgniarki i położne z tytułem zawodowym magistra zyskają prawo ordynowania określonych leków i wypisywania na nie recept. Z kolei pielęgniarki i położne z licencjatem będą mogły na zlecenie lekarza wystawiać recepty na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia.

Działania Obywatelskiego Porozumienia na rzecz Onkologii mogą Państwo śledzić na www.porozumieniedlaonkologii.pl

PDF

Zobacz także