Blogosfera Medexpressu

Szymon Chrostowski nowym prezesem Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych


Szymon Chrostowski 2014-09-15 12:57
Moim priorytetem w nowych zadaniach jako Prezes jest większa konsolidacja organizacji pacjenckich i wzmocnienia głosu pacjenta w systemie ochrony zdrowia – podkreśla Szymon Chrostowski. „- To duże wyzwanie. Ale tylko razem jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość opieki nad pacjentami w Polsce.”

W czwartek 14 września 2014 r. w Poznaniu odbyło się Posiedzenie Zarządu i Rady Fundacji Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych. Decyzją Rady zadania powierzono mi zbudowanie nowej strategii działań Koalicji, jako wieloletniemu szefowi Fundacji Wygrajmy Zdrowie, jedynemu Polakowi - ekspertowi ds. immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim oraz inicjatorowi Obywatelskiego Porozumienia na Rzecz Onkologii – zespole ekspertów wprowadzający pakiety onkologiczne i zmiany w onkologii – wprowadzenie zniesienia limitów w onkologii, szybka diagnostyka i karta pacjentów onkologicznych.

- Moim priorytetem w nowych zadaniach jako Prezes jest większa konsolidacja organizacji pacjenckich i wzmocnienia głosu pacjenta w systemie ochrony zdrowia. To duże wyzwanie. Ale tylko razem jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość opieki nad pacjentami w Polsce.

W związku z upływem kadencji 3 członków Rady, po powołaniu składu nowej kadencji, odbyły się wybory Przewodniczącego Rady, którym jednogłośnie został Pan Paweł Moszumański – założyciel Stowarzyszenia „Sowie Oczy” i inicjator powołania Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

Zarząd Koalicji

Rada Koalicji

Szymon Chrostowski - Prezes

Paweł Moszumański - Przewodniczący

Krystyna Wechmann - Wiceprezes

Ryszard Lisek - Wiceprzewodniczący

Jacek Gugulski - Wiceprezes

Krzysztof Żbikowski - Wiceprzewodniczący

Piotr Fonrobert - Wiceprzewodniczący

Romana Nawara - Wiceprzewodnicząca

PDF

Zobacz także