Metodologia wyceny procedur medycznych powinna być jawna!

Dr Krzysztof Bukiel

Opublikowano 28 marca 2013, 13:22

Dr Krzysztof Bukiel

Opublikowano 28 marca 2013, 13:22

Jak doniosły media, prezes NFZ pani Agnieszka Pachciarz poinformowała, że NFZ przeprowadza już ostatni etap prac nad wyceną procedur pediatrycznych” . Nie zrobiła to jednak publicznie, ale w liście do pani prof.  Alicji Chybickiej - prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz pani prof. Anny Dobrzańskiej - konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii. Zaprosiła też – podobno - obie panie do współpracy w dokonywaniu tej wyceny.  

W związku z powyższym warto by chyba zwrócić uwagę, że  informacja dotycząca wyceny procedur medycznych, finansowanych przez NFZ czyli ze środków publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Jest zatem oczywiste, że NFZ powinien – na wniosek zainteresowanych podmiotów – przekazać do wiadomości publicznej wszystkie informacje dotyczące wyceny procedur medycznych, finansowanych przez Fundusz.

Interesujące byłoby – moim zdaniem - poznać odpowiedzi szczególnie na następujące pytania:

- Jaką metodologię wyceny procedur pediatrycznych zastosował Fundusz?

- Jakie elementy kosztów procedur zostały wzięte pod uwagę i w jakiej wysokości zostały one wycenione ?

- Jakie było uzasadnienie dla przyjęcia takich właśnie elementów kosztów i takiej wysokości ich wyceny?

- W jaki sposób i w jakiej wysokości została wyceniona praca lekarza będąca elementem procedur pediatrycznych,

-Jaką (jakiej wysokości) podstawę wyceny pracy lekarza zastosował NFZ – w przeliczeniu na miesięczną płacę  zasadniczą za jeden etat lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, czy podstawa ta była większa, mniejsza czy taka sama jak przy wycenie procedury hemodializoterapii dokonanej przez NFZ  ? (wówczas NFZ przyjął za podstawę wyceny pracy lekarza – płacę zasadniczą w wysokości 9 500 zło brutto za jeden etat +dodatki wynikające z przepisów prawa pracy) 

Odpowiedzi na wszystkie w/w pytania powinny być jawne i podane do publicznej wiadomości aby obywatele sami mogli osądzić czy NFZ wydaje ich pieniądze w sposób racjonalny, czy przy wycenie świadczeń Fundusz uwzględnia wszystkie konieczne elementy kosztów i jak wyceniona jest praca lekarzy.  

Przy okazji informuję , że Zarząd Krajowy OZZL zwrócił się w dniu dzisiejszym (listownie) do prezes NFZ Agnieszki Pachciarz z prośbą o przesłanie odpowiedzi na powyższe pytania. Jednocześnie OZZL zgłosił wniosek, aby w pracach nad wyceną procedur pediatrycznych – w części dotyczącej wyceny pracy lekarzy – wzięli udział przedstawiciele OZZL jako jedynego związku zawodowego w Polsce, uznanego sądownie za reprezentatywny dla zawodu lekarza.  Bo jeżeli nie oni, to kto?

Obserwujmy teraz wspólnie jak NFZ wywiąże się z zobowiązań, które nakłada na Fundusz ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31