Blogosfera Medexpressu

Zmiany w onkologii postrzegane oczami pacjentów


Szymon Chrostowski 2014-03-25 16:20
Zaprezentowana opinii publicznej zapowiedź zmian w systemie opieki onkologicznej uwzględnia kluczowe postulaty opracowywane w formie Strategii dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025 przez Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii powołane przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

W piątek 21 marca br. odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wspólna konferencja prasowa premiera RP i ministra zdrowia, na której przedstawiona została koncepcja planowanych zmian w polskiej onkologii.

Z ogromnym zadowoleniem przyjąłem zaproszenie do udziału w tym ważnym wydarzeniu. Odebrałem to jako przejaw potrzeby uwzględnienia głosu chorych onkologicznie w koncepcji tworzonej przez ekspertów resortu zdrowia w obszarze medycyny. Zaprezentowana opinii publicznej zapowiedź zmian w systemie opieki onkologicznej uwzględnia kluczowe postulaty opracowywane w formie Strategii dla Polskiej Onkologii na lata 2016-2025 przez Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii powołane przez Fundację „Wygrajmy Zdrowie” we współpracy z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

Pacjencka Strategia zmian od wielu miesięcy była na bieżąco konsultowana z Ministerstwem Zdrowia. Eksperci Porozumienia opracowali łącznie 10 podstawowych i najważniejszych propozycji zmian w polskiej onkologii. Resort zdrowia zapowiedział implementację kilku z nich. Jednym z nich jest wdrożenie karty pacjenta onkologicznego jako standardowego narzędzia informowania pacjenta o przebiegu procesu leczenia. Karta będzie harmonogramem wieloetapowego leczenia przeciwnowotworowego, a w przypadkach zaawansowanego stadium choroby będzie również przepustką w kolejce do leczenia i badań diagnostycznych. Kluczowe znaczenie dla chorych na nowotwory ma również zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym. U podstaw tego założenia leży przekonanie, że każdy pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i objęty leczeniem. Na szybką terapię onkologiczną składają się trzy zasadnicze etapy: szybka diagnostyka, szybkie leczenie i skoordynowana opieka długofalowa po zakończonej terapii. Filarem tego rozwiązania będzie lekarz rodzinny, który w przypadku podejrzenia, że jego pacjent ma raka, będzie go mógł sam skierować na specjalistyczne badania. Porozumienie postulowało również o określenie maksymalnego czasu oczekiwania pacjenta na rozpoczęcie procedury onkologicznej. Ministerstwo Zdrowia uwzględniło również powyższy postulat, ustalając, iż czas od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia nie może przekroczyć 3 tygodni. Wśród propozycji zmian znalazło się także wprowadzenie instytucji lekarza onkologa odpowiedzialnego za proces diagnostyki i terapii. Resort zdrowia, w pewnym sensie, uwzględnił również i ten postulat, wprowadzając instytucję koordynatora, który wprawdzie nie musi być lekarzem onkologiem, ale ma za zadanie prowadzić pacjenta aż do zakończenia jego leczenia w obrębie sieci diagnostyczno-terapeutycznej. Porozumienie przedstawiło również kolejną innowację w postaci ankiety pacjenta onkologicznego będącej kryterium oceny poziomu leczenia szpitalnego i pomiaru satysfakcji pacjentów. Jak do tej pory nie znalazła się ona na liście zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmian. Niemniej środowisko pacjentów onkologicznych wyraża nadzieję, iż jest to tylko kwestia czasu.

Z wielką radością przyjąłem postulaty zmian w onkologii zapowiedziane przez Ministerstwo Zdrowia. Moim zdaniem „mamy do czynienia z ogromną rewolucją”. Wreszcie wejdą w życie postulaty, na które latami czekały organizacje pacjentów onkologicznych. (...) Te zmiany są postrzegane oczami pacjenta, nie systemu.

PDF

Zobacz także