Bogusław Major pełnomocnikiem MZ ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni

Medexpress

Opublikowano 30 listopada 2022, 10:19

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 30 listopada 2022, 10:19

Pełnomocnikiem Ministra Zdrowia do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni został Bogusław Major.

Do jego zadań należy realizacja w Ministerstwie Zdrowia obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa w tym:

1) obsługa incydentów we współpracy z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającym na poziomie krajowym, prowadzonym przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanym dalej „CSIRT GOV”;

2) wyszukiwanie powiązań między incydentami, usuwanie przyczyn ich wystąpienia oraz opracowywanie wniosków wynikających z obsługi incydentów;

3) powiadamianie CSIRT GOV niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu wykrycia incydentu bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie, który jest lub może być zaklasyfikowany jako incydent w podmiocie publicznym;

4) podnoszenie świadomości pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa, przekazywanie pracownikom komunikatów i ostrzeżeń CSIRT GOV w zakresie zagrożeń w cyberprzestrzeni i sposobów zabezpieczenia przed nimi;

5) opracowywanie i nadzorowanie procedur reagowania na incydenty bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;

6) prowadzenie rejestru incydentów i zdarzeń bezpieczeństwa informacji w Ministerstwie;

7) identyfikacja i prowadzenie analizy ryzyka systemów teleinformatycznych Ministerstwa;

8) współpraca przy opracowywaniu modułów zadaniowych dla stopni alarmowych CRP, o których mowa w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 88).

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U. MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

bezpieczeństwo cyberprzestrzeni

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31