Branża farmaceutyczna: Dlaczego warto inwestować w Polsce

Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2052, 23:55

Medexpress

Opublikowano 30 wrzesnia 2052, 23:55

AstraZeneca już od lat inwestuje w badania i rozwój w Polsce. Dlaczego to Polska została wybrana jako obszar, w którym kluczowe inwestycje podejmuje AZ?

Rzeczywiście AstraZeneca już od ponad 10 lat konsekwentnie inwestuje w Polsce. Budujemy jeden z kilku globalnych hubów badawczo-rozwojowych, a także huby spełniające inne funkcje, np. centra usług wspólnych w obszarze zakupów, zasobów ludzkich oraz finansów. Powodów jest wiele, dlatego że jest to decyzja o charakterze strategicznym. Jednym z głównych argumentów jest to, iż Polacy są bardzo dobrze wykształceni w dziedzinach, które są dla AstraZeneki istotne, czyli w naukach medycznych, finansach i rachunkowości. Tu są pracownicy, z których możemy korzystać. Mamy już prawie trzy tysiące pracowników zatrudnionych w dwóch hubach: Warszawie i Krakowie. Drugim powodem jest innowacyjny ekosystem, który rozwija się w Polsce i w tej części Europy. Mówię tu nie tylko o start-upach, które fantastycznie działają w obszarze medtechu, ale również biotechnologii, a także świadczące inne usługi. Chodzi tu też o dojrzałe firmy (nie tylko start-upy), podmioty wykonujące działalność leczniczą czy organizacje pacjenckie. Ten ekosystem, którego jesteśmy częścią, jest czynnikiem rzeczywiście sprzyjającym rozwojowi naszej inwestycji. Nie bez znaczenia jest również to, że Polska jest stosunkowo dużym rynkiem. Jesteśmy szóstą gospodarką w UE i centrum dużego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, liczącego ponad 100 milionów obywateli. I jest to obszar, który w ostatnich dekadach rozwijał się niezwykle szybko. Wreszcie ostatni element, o którym warto wspomnieć, to dobra współpraca ze stroną publiczną. Partnerzy publiczni dostrzegają wagę i istotność inwestycji globalnych firm biotechnologicznych i ich pozytywny wpływ na gospodarkę.

Wspomniał Pan o dobrej współpracy…

Jest to kooperacja zarówno z interesariuszami publicznymi, jak i niepublicznymi, i przyjmuje różne formy. Podam przykład bardzo ciekawej współpracy trwającej już od kilku lat, jest to tzw. Warsaw Health Innovation Hub. To partnerstwo publiczno-prywatne, realizowane wspólnie z Agencją Badań Medycznych. W skład podmiotów pracujących w ramach Warsaw Health Innovation Hub wchodzą start-upy, dojrzałe firmy krajowe i międzynarodowe, biotechnologiczne, z zakresu medtech oraz firmy IT. Celem tego współdziałania jest dopracowanie rozwiązań, które mają poprawić system opieki zdrowotnej i ułatwić warunki do prowadzenia biznesu oraz zachęcić do dalszych inwestycji.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

badania kliniczne / branża farmaceutyczna / startup / biotechnologia / Agencja Badań Medycznych / Warsaw Health Innovation Hub / medtech
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30