Cała prawda o zarobkach pielęgniarek

Medexpress

Opublikowano 15 czerwca 2016, 10:46

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 15 czerwca 2016, 10:46

Przez cały czas trwania strajku w CZD pielęgniarki i dyrekcja placówki przekazywały do mediów sprzeczne informacje dotyczące zarobków (podając kwoty brutto i netto). Pielęgniarki ujawniały „paski płacy”, a dyrekcja wskazywała na wysokie średnie zarobki w placówce. Strajk pokazał, że podwyżki wynegocjowane jeszcze z ministrem Marianem Zembalą nie rozwiązują problemu, bo poza rażąco niskimi zarobkami, pozostaje palący problem niedoboru pielęgniarek. Przyjrzyjmy się bliżej zarobkom pielęgniarek w Polsce.

Zgodnie z danymi GUS-u za październik 2014 średnie miesięczne wynagrodzenie pielęgniarek wyniosło 3400 zł. Dla porównania średnie wynagrodzenie w Polsce to 4108. Jak wynika z wyliczeń serwisu wynagrodzenia.pl pielęgniarki zarabiają o 17 proc mniej, czyli o 708 zł, niż wynosi średnie wynagrodzenie w Polsce.

Zarobki pielęgniarek są zróżnicowane i rosną wraz ze stażem. I tak pielęgniarka tuż po stadiach zarobi 2676 zł, z kolei ta z ponad 20-letnim doświadczeniem około 3476 zł.

Zarobki pielęgniarek w porównaniu z innymi zawodami medycznymi wypadają słabo i średnio wynoszą o 822 zł mniej niż w przypadku pozostałych pracowników ochrony zdrowia.

Co ciekawe pielęgniarki zatrudnione w publicznych placówkach ochrony zdrowia zarabiają średnio o około 300 zł więcej niż koleżanki pracujące w prywatnych placówkach.

Jak wynika z raportu z 24 krajów OECD za rok 2013, polskie pielęgniarki znalazły się na 4 miejscu od końca, z dochodem 24 000 dolarów rocznie. Warto dodać, że średnie wynagrodzenie pielęgniarek w tej grupie wynosi 45 000 dolarów rocznie.

Przypomnijmy: GUS opublikował opracowanie "Struktura wynagrodzeń według zawodów". Badanie realizowane jest co dwa lata.

Pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak informuje GUS w październiku 2014 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 23,4% wyższe od średniego. Ta „wielka” grupa zawodowa jest niejednorodna. Np. do tej grupy zawodowej klasyfikuje się „średnie” grupy zawodowe, takie jak architekci, geodeci, projektanci i pokrewni, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4393,94 zł, nauczyciele akademiccy (6184,99 zł), lekarze (7040,55 zł). W tej „wielkiej” grupie stosunkowo wysokie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali pracownicy „średnich” grup zawodowych, takich jak analitycy systemowi i programiści (7189,85 zł), inżynierowie elektrotechnologii (6832,24 zł). Niskie przeciętne wynagrodzenie brutto otrzymali bibliotekoznawcy, archiwiści i muzealnicy (4288,14 zł), nauczyciele szkół podstawowych i specjaliści do spraw wychowania małego dziecka (4191,28 zł). Najniższe wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe: położne (3372,22 zł), pielęgniarki (3400,31 zł) oraz specjaliści ratownictwa medycznego (3854,54 zł).

W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze publicznym wyniosło 3443,79 zł, zaś w sektorze prywatnym 3142,68 zł. Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają 3414,01 zł, zaś w sektorze prywatnym 3118,21 zł.

Przypominam również w skrócie najważniejsze zmiany jakie wprowadziła nowelizacja w porównaniu do obecnego rozporządzenia MZ z dnia 08.09.2015 r. tj. wersji, jaka nie była akceptowana przez OZZPiP:

  • nastąpiło zwiększenie kwot przeznaczonych na wzrost średniego miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z 300 zł. przewidzianych obecnie tylko do 30.06.2016 r. do kwoty 400 zł miesięcznie w okresie od 01.09.2015 r. do 31.08.2016 r. oraz w kolejnych latach 800 zł. miesięcznie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r., 1200 zł. miesięcznie od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r. oraz 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
  • wprowadzono mechanizm gwarantujący utrzymanie uzyskanych podwyżek w kwocie nie mniejszej niż 1600 zł. miesięcznie od 01.09.2019 r. na lata następne,
  • wprowadzono – dotąd pominiętą część grupy zawodowej – tj. nastąpi wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej w wysokościach i terminach jak wyżej, za wyjątkiem pierwszego wzrostu wynagrodzeń od 01.01.2016 r. (przesuniecie podwyżki o cztery miesiące),
  • nastąpiło przełamanie bardzo niekorzystnej zasady – od chwili wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia, jeżeli nie dojdzie w terminie 21 do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją OZZPiP pracodawca będzie musiał podzielić uzyskane środki po równo na wszystkie uprawnione pielęgniarki i położne, natomiast dotąd obowiązywała zasada, że jeżeli nie uzgodni zasad podziału w terminie 7 dni – ma prawo samodzielnie podzielić uzyskane dodatkowe środki według własnego uznania.

Źródło: www.wynagrodzenia.pl/GUS /ozzpip.pl/Medexpress.pl

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

czd / pielęgniarki / strajk pielęgniarek / zarobki pielęgniarek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31