Leszek Borkowski:

CAPTOPRIL – komunikat grupy koordynacyjnej CMDh EMA

Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 09 lutego 2017, 07:19

Fot. arch. pryw.
Dr Leszek Borkowski

Opublikowano 09 lutego 2017, 07:19

Inhibitory konwertazy angiotensyny / angiotesin converting enzyme ACE /-tzw. PRILE / obniżanie długotrwałego wysokiego ciśnienia / czasami wywołują obrzęk naczynioruchowy.
Inhibitory mTOR / np. Syrolimus, Ewerolimus, Temsyrolimus /- zapobiegają odrzuceniu przeszczepu, także czasami wywołują obrzęk naczynioruchowy.
Stwierdzono wyższą częstość występowania obrzęku naczynioruchowego, kiedy przyjmowano oba produkty lecznicze z grup wymienionych powyżej razem niż w sytuacji przyjmowania samego inhibitora ACE lub samego inhibitora mTOR.
Pojawia się synergistyczny efekt zależny od dawek podawanych leków w wiarygodnym związku czasowym.
To obarczenie większym ryzykiem pacjentów wystąpienia obrzęku naczynioruchowego zostało odzwierciedlone w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce przylekowej Captoprilu w 2017 r.
Podwyższone ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego może się manifestować szybkim puchnięciem skóry w okolicy np. gardła.

Równoczesne przepisywanie u starszych pacjentów
Biseptolu / kotrimoksazol/ =5 sulfametoksazol+1trometoprim /
wraz z inhibitorem ACE lub antagonistą receptora angiotensyny np. sartany może się wiązać z podwyższonym ryzykiem nagłej śmierci wywołanej hiperkalemią.
Trimetoprim i inhibitory ACE mają znane działanie wywołujące hiperkalemię, a dodatkowe działanie prowadzące do ciężkiej hiperkalemii nie może zostać wykluczone.

Przykładowe preparaty inhibitora ACE
Captoprilum
preparaty proste - Captopril / Jelfa, Polfarmex /.
Enalaprili maleas
preparaty proste - Benalapril, Enalapril Vitabalans, Enap, Enarenal.
preparaty złożone - Coripren, Enap H i HL, Enarenal plus, Elernap, Lercaprel.
Lisinoprililum
preparaty proste - Ikapril, Lisigen, Lisihexal, Lisinoratio, Lisiprol, Prinivil, Ranopril.
preparaty złożone - Diranorm, Lisiprol HCT, Slopryl Plus.
Ramiprilum
preparaty proste - Amril, Apo-Rami, Axtil, Ivipril, Medipril, Piramil, Polpril, Ramicor, Ramigamma, Ramipril, Ramistad, Ramve, Tritace, Vivace.
preparaty złożone - Ampril HD i HL, Delmuno, Dupramix,Egiramlon, Ramicor, Ramizek, Sumilar, Tritace comb.
Cilazaprilum
preparaty proste - Cazaprol, Cilan, Cilapril, Cilazaprilum 123 ratio, Inhibace, Symibace.
preparaty proste – Cazacombi, Inhibace Plus.
Perindoprilum
preparaty proste - Cardipen, Perindopril, Prenessa
Perindoprilum argininum
preparaty proste - Indis, Noliprel, CoPresomyl, Prestarium, Prestilol, Tertensif, Tensinor, Triplixan, Trivrnar.

Przykładowe preparaty antagonistów receptora angiotensyny
Candesartanum
preparaty proste - Atacand,Canderox, Candesartan, Carzap, Hyposart, Kandesar, Kangen, Karbis, Ranacand ,
preparaty złożone - Candapres HCT, Canderox HCTZ, Candesartan HCT Caramlo, Carzap HCT, Karbicombi.
Losartanum
Tenlosar
Losartan kalium
preparaty proste - Apo-Lozart, Cozaar, Lakea, Loreblok, Lorista, Losacor, Losagen, Losarlic Losartan, Losartc, Lostanorm, , Lozap 50, Presartan, Rasoltan 50, Sarve, Sortabax, Xartan, Zeprez,
preparaty złożone – Alortia, Hyzaar, Hyzaar Forte, Loreblok HCT, Lorista H, Lorista HD, Lorista HL, Losacor HCT, Losagen Combi, Losartan, Lozap HCT, Presatan H, Sortabex HCT,XartanHCT.
Valsartanum
preparaty proste - Apo-Valsart, Avalsan, Avasart, Axudan, Bespres, Diovan, Ivisart,Nortivan, Nuclaval, Simaldoz, Tensart, Valcatuna 320, Valsacor, Valsargen, Valsanorm, Valsargamma, valsargen, Valsartan, Valsotens, Valtap, Valzek, Vanatex, Walsartan Krka, Zelvartan.
preparaty złożone - ApoValsart HCT, Avasart HCT, Avalten, Axudan HCT, Co-Bespres, Co-Diovan, Co-Nortivan, Copalia, CoValsacor, Dafiro, Entresto, Exforge, Imprida, Tensart HTC, Valsartan, Valsavil HTC, Valsotens HCT, Valtap HCT, Vanatex HCT, Zelvartancombo.

Dr n. farm Leszek Borkowski

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leszek borkowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31