Centra zdrowia psychicznego: zmiana sposobu waloryzacji stawki ryczałtu

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2021, 11:24

Medexpress

Opublikowano 25 pazdziernika 2021, 11:24

Zaproponowana zmiana została wprowadzona na wniosek Narodowego Funduszu Zdrowia i ma na celu zmianę sposobu waloryzacji stawki ryczałtu od dnia 1 stycznia 2022 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U poz. 2364) wynika z konieczności wprowadzenia zmian w § 20 w ust. 2 tego rozporządzenia w zakresie mechanizmu waloryzacji stawki ryczałtu na populację.

Taki zabieg legislacyjny pozwoli na urealnienie wysokości stawki ryczałtu w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. określony przez Główny Urząd Statystyczny oraz dostosowanie do sytuacji gospodarczej w kraju a nie uzależnianie jej od zmian w finansowaniu świadczeń zdrowotnych. Przedmiotowa zmiana wymaga uchylenia pkt 4c, który zawiera pierwotnie przygotowany mechanizm waloryzacji.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ryczałt / psychitria / NFZ / centra zdrowia psychicznego
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31