Centra zdrowia psychicznego: zmiany w pilotażu

Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.
Medexpress 2021-09-15 10:52

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano brzmienie § 11 ust. 5, którego celem jest umożliwienie włączenia do pilotażu w centrach zdrowia psychicznego zakwalifikowanych przez Ministra Zdrowia centrów nie posiadających własnego oddziału psychiatrycznego.

Świadczenia oddziału psychiatrycznego mogą być udzielane, w ramach współpracy z podmiotem prowadzącym centrum, przez innego świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem w tym zakresie. Świadczeniodawca współpracujący z podmiotem prowadzącym centrum wskazuje oddział psychiatryczny, który udziela świadczeń na rzecz centrum, zgodnie z zasadami pilotażu. Wskazany oddział zawarł z Funduszem umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień.

Dodatkowo przedmiotowe rozporządzenie rozszerza grono realizatorów pilotażu.

Projekt: TU

Źródło: RCL

PDF

Zobacz także