Dargiewicz: Chcemy rozmawiać z Ministerstwem o poprawie naszej sytuacji

dargiewicz
Ministerstwo Zdrowia poinformowało o powołaniu zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. O tym jak środowisko pielęgniarek i położnych ocenia pomysł Ministerstwa rozmawiamy z Lucyną Dargiewicz, przewodniczącą OZZPiP.
Paweł Grzybowski 2017-04-27 11:02

Jak państwo oceniają pomysł Ministerstwa, by powołać zespół ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce ?

To, że sytuacja w ochronie zdrowia jest trudna, z uwagi na brak kadr medycznych, w tym głównie pielęgniarek i położnych, wiemy wszyscy. Według danych NIPiP, w 2015 roku, odsetek pielęgniarek w Polsce na 1000 mieszkańców wynosił zaledwie 5,2, natomiast w 2017 już tylko 4,8, a są województwa gdzie ten odsetek wynosi 3,8. Tak drastyczny spadek zmusił Ministerstwo do podjęcia działań, aby zatrzymać tą sytuację. My też chcemy zmian, dlatego mamy duża wolę, by przystąpić do tych zespołów i rozwiązać konkretne problemy.

Co wpływa na spadek liczby pielęgniarek i położnych?

W naszej ocenie to po pierwsze zbyt duże obciążenie pracą i zbyt niskie płace. To powoduje, że pielęgniarki nie podejmują zawodu - nawet te, które ukończyły studia pielęgniarskie. Coraz więcej z nich odchodzi do innych zawodów lub wyjeżdża za granicę gdzie warunki finansowe są dużo lepsze.

PDF

Zobacz także