Przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego: Chciałbym, aby karetki zostały wyjęte spod jurysdykcji szpitali powiatowych

Fot. MedExpress TV
- Trzeba walczyć o to, aby ratownik medyczny po 25 latach pracy mógł otrzymać pełną emeryturę - powiedział Medexpressowi Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego.
Medexpress 2020-01-03 11:44

Co ważnego wydarzyło się dla ratowników w 2019 roku?

Podstawowa sprawa to upaństwowienie sytemu czyli świadczenia ratownictwa medycznego mogą pełnić w tej chwili tylko podmioty publiczne. Należy jeszcze wiele rzeczy zrobić. Uważam, że powinno być szesnaście Wojewódzkich Stacji Pogotowia Ratunkowego. Chciałbym, aby ratownictwo, medycyna przedszpitalna, były osobną strukturą. Mam nadzieję, że służba ratownicza będzie stworzona na wzór straży pożarnej. Cieszę się, że od 1 stycznia 2020 roku ratownicy medyczni otrzymają wzrost dodatków do kwoty 1600 zł.
Rok 2019 jest rokiem przekształceń. Chciałbym, aby weszła w życie ustawa o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie. Kamieniem milowym będzie powstanie samorządu zawodowego ratowników medycznych.

Jakie ma Pan oczekiwania co do 2020 roku?

Chciałbym, aby karetki zostały wyjęte spod jurysdykcji szpitali powiatowych. Powinno nastąpić zwiększenie finansowania ratownictwa medycznego, a co za tym idzie uposażeń ratowników medycznych. Trzeba docenić pracę ratownika medycznego. A wszystko dlatego, że rezygnują oni z pracy w państwowym systemie ratownictwa medycznego i zaczynają studia pielęgniarskie. Trzeba im zaoferować konkretne pieniądze. Mam nadzieję, że w tym roku zapadną decyzję ws. przyznania ratownikom wcześniejszej emerytury. Powinniśmy walczyć o to, aby ratownik medyczny po 25 latach pracy mógł otrzymać pełną emeryturę.

PDF

Zobacz także