„Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2020”

Medexpress

Opublikowano 04 listopada 2019, 08:28

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 04 listopada 2019, 08:28

25 listopada 2019 roku w Warszawie w Hotelu Novotel Centrum odbędzie się coroczna konferencja naukowo-edukacyjna Choroby Rzadkie – diagnostyka i leki dedykowane ich terapii - Wyzwania dla Polski 2020„. Organizatorem kolejnego już, kluczowego w tym obszarze zdrowotnym wydarzenia z udziałem pacjentów, najważniejszych ekspertów medycznych, decydentów, przedstawicieli branży farmaceutycznej, jest Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN.

Podczas konferencji wypowiedzą się przedstawiciele grupy eksperckiej „Polska dla Chorób Rzadkich” (profesorowie, prawnicy, eksperci ds. HTA i kryteriów MCDA) oraz przedstawiciele Krajowego Forum Orphan reprezentującego głos ponad 40 zrzeszonych stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi.
Na konferencje będą zaproszeni decydenci, w tym: minister zdrowia, prezesi NFZ oraz AOTMiT, a także wybrani posłowie Sejmu RP.

Informacje na temat Konferencji są stale uzupełniane i dostępne na stronie
www.omp-polska.pl

Uruchomiony został również Panel rejestracyjny – prosimy o rejestrację swojego udziału.

Udział w Konferencji jest bezpłatny – liczba miejsc jest ograniczona.

Wśród kluczowych celi, które przyświecają organizatorom Konferencji, przede wszystkim należy wymienić:

  • przekonanie decydentów o potrzebie włączenia rzadkich chorób i leków sierocych do polskiego porządku prawnego a przede wszystkim wpisanie działań na rzecz poprawy terapii chorób rzadkich
    w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia określającym polskie priorytety zdrowotne;
  • jak najszybszą nowelizację ustawy refundacyjnej wprowadzającą: ograniczenie stosowania kryterium QALY przy ocenie HTA i w postępowaniach refundacyjnych dotyczących leków dedykowanych chorobom rzadkim;
  • wprowadzenie odrębnych kryteriów oceny leków dedykowanych chorobom rzadkim;
  • utworzenie specjalnie wydzielonego funduszu na leki dedykowane chorobom rzadkim;
  • poprawa diagnostyki chorób rzadkich w oparciu o rejestr i narzędzia algorytmów diagnostycznych AI (Artificial Intelligence – sztucznej inteligencji).

Raport podsumowujący wraz z rekomendacjami

Aby zapewnić trwałość konkluzji wynikających z Konferencji, Krajowe Forum w ramach warsztatu podsumowującego, z udziałem speakerów i moderatorów wszystkich sesji, opracuje publikację z rekomendacjami. Publikacja zostanie zamieszczona na stronach Krajowego Forum oraz portalu Medexpress, zostanie także wydrukowana z zamiarem szerokiej dystrybucji wśród interesariuszy obszaru chorób rzadkich.

Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich Orphan

Krajowe Forum jest organizacją parasolową zrzeszającą ponad 41 stowarzyszeń pacjentów z chorobami rzadkimi.

Celem statutowym Krajowego Forum Orphan jako Polskiej Koalicji Chorób Rzadkich (Polish RD National Alliance przy Eurordis) jest propagowanie znaczenia i konieczności leczenia chorób rzadkich oraz zabieganie o ich właściwe miejsce w polskim systemie opieki zdrowotnej. Poprawa dostępu do leków nadal pozostaje najtrudniejszym obszarem do osiągnięcia konsensusu z władzami zdrowotnymi. Więcej informacji na temat Forum jest dostępnych stronie: www.rzadkiechoroby.pl.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

choroby rzadkie / choroby sieroce / Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich – ORPHAN
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31