KZP 2017: Choroby serca – wyzwanie dla zdrowia publicznego

Fot. K. Rainka
Zmiany demograficzne i postępy medycyny sprawiają, że coraz częściej choroby nieuleczalne stają się przewlekłymi. Choroby układu krążenia serca nadal pozostają jednak najważniejszym „zabójcą”. Czy uda się to zmienić?
Medexpress 2017-12-12 11:57

– Jeśli nie wdrożymy m.in. skutecznej profilaktyki to na skutek starzenia się społeczeństwa i inwazji chorób istnieje niebezpieczeństwo, że w ciągu 20-30 lat zbankrutujemy jako państwo ponosząc wydatki na leczenie. Dlatego niezbędne jest skoncentrowanie się na dobrej profilaktyce i na właściwym leczeniu – mówił dr n. med. Mariusz Gujski, moderator panelu „Choroby przewlekłe problemem zdrowia publicznego – choroby serca i naczyń krwionośnych”, będącego częścią tegorocznego Kongresu Zdrowia Publicznego.

Dr n. med. Krzysztof Chlebus z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zwrócił natomiast uwagę, jakie są czynniki ryzyka i co jest podłożem tych fatalnych wyników.

- Ponad 60% dorosłych Polaków ma hipercholesterolemię, powyżej 30% cierpi na nadciśnienie tętnicze. 44% Polaków i 36% Polek poniżej 40. roku życia ma podwyższony poziom cholesterolu o czym w ogóle nie mają pojęcia. Te dane są doskonale znane środowisku medycznemu i epidemiologom, jednak nie przebijają się skutecznie w debacie publicznej – alarmował dr Chlebus, który podkreślał także, że mamy świetne wyniki jeśli chodzi o kardiologię interwencyjną, natomiast to co się dzieje później z pacjentem wymaga uwagi. Już w drugim roku od incydentu sercowo-naczyniowego widać, że ta śmiertelność jest na poziomie 16%, a w trzecim na poziomie 28%, co pokazuje zakres bezradności systemu.

Dr n med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Instytutu Kardiologii Warszawa Anin zwrócił uwagę na konieczność dofinansowania również w aspekcie rehabilitacji pacjentów. – Podział pieniędzy przeznaczonych na kardiologię, na leczenie interwencyjne był nie do końca odpowiedni. Za dużo przeznaczyliśmy pieniędzy zarówno prywatnych, jak i publicznych na leczenie interwencyjne zapominając o opiece nad pacjentem w tym późniejszym okresie, a inne choroby kardiologiczne nie były tak dobrze traktowane jak ostre zawały serca, np. elektrofizjologia. Teraz jest moment na inwestowanie w te mniej spektakularne elementy opieki kardiologicznej, czyli opiekę ambulatoryjną, rehabilitację. Ośrodków rehabilitacyjnych jest w Polsce bardzo mało, na Mazowszu tylko 7% pacjentów ma możliwość korzystania z tej opcji.

W innych województwach jest nieco lepiej – mówił dr Hryniewiecki. Jego zdaniem, należy zwrócić uwagę szczególnie na profilaktykę pierwotną i komunikację skierowaną do młodych ludzi w wieku 20-40 lat, o których się zazwyczaj zapomina, a przecież oni już w tym wieku pracują na konsekwencje w późniejszym wieku. Już 10% osiemnastolatków ma nadciśnienie tętnicze.

W dyskusji o problemach polskiej kardiologii został poruszony także aspekt ekonomiczny. Obecny na Kongresie Zdrowia Publicznego Łukasz Zalicki z EY Partner zwrócił uwagę na koszty pośrednie z tym związane i jak wiele traci polska gospodarka w związku z chorobami sercowo-naczyniowymi, co wiąże się z absencją chorobową, absencją opiekunów, przedwczesnymi zgonami czy niezdolnością do pracy spowodowaną chorobą.

- Przez wiele lat słyszymy o wysokiej śmiertelności spowodowanej przez choroby układu serca a także o problemie demograficznym, z którym się zmagamy. Wydawać by się mogło, że są to wystarczające przesłanki, aby ten problem pojawił się na szczycie priorytetów władz państwa. W dyskusji o systemie ochrony zdrowia, o tym co powinniśmy zmieniać za dużo jest działań ad hoc, ukierunkowanych krótkoterminowo i wybiórczo, a za mało jest strategii. Analizując, dlaczego inne kraje odnoszą sukces to oczywiście pieniądze są jednym z czynników, ale nie jedynym. To, że mamy łącznie, niecałe 7% rocznie wydatków publicznych i prywatnych przeznaczonych na zdrowie to oczywiście mało, jednak porównując do krajów, które odnoszą sukces zdrowotny to najczęściej okazuje się, że rządzący w tych krajach stawiają sobie strategiczne cele - podsumował Łukasz Zalicki z EY Partner.

Kongres Zdrowia Publicznego 2017 był znakomitą okazją do przyjrzenia się zagadnieniom zdrowia publicznego w sposób ponadresortowy. Zdrowie publiczne przekłada się na dynamikę i stopień rozwoju gospodarki, na rynek pracy, na politykę zdrowotną, lekową i społeczną. Troska o zdrowie publiczne wymaga spojrzenia na procesy zachodzące w społeczeństwie w sposób długofalowy, interdyscyplinarny i strategiczny. Zdrowie publiczne to nie tylko kwestia rozwiązania istniejących problemów zdrowotnych, ale przede wszystkim zapobieganie, czyli profilaktyka zarówno pierwotna, jak i wtórna. Przemyślane wspólne działania mogą przyczynić się do dobrego zarządzenia m.in. procesem starzenia się społeczeństwa czy postępującej otyłości naszej populacji.

PDF

Zobacz także