Co dalej w sprawie zakażeń szpitalnych?

Medexpress

Opublikowano 21 wrzesnia 2018, 08:47

Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 21 wrzesnia 2018, 08:47

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak pyta Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o etap prac nad projektem rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych, oraz wnioski z narad prowadzonych przez GIS z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, a także inne działania podejmowane przez GIS na rzecz minimalizowania występowania zakażeń szpitalnych.

W listopadzie 2017 r. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do ministra zdrowia w sprawie rosnącej liczby przypadków występowania zakażeń szpitalnych bakteriami z gatunku Klebsiella Pneumoniae, w tym NDM-1 (ang. New Delhi metallo-beta-lactamase-1). W lipcu minister zdrowia poinformował, że 3 kwietnia 2018 r.

Główny Inspektor Sanitarny otrzymał upoważnienie ministra zdrowia do opracowania, prowadzenia procesu uzgodnień, procesu konsultacji publicznych i opiniowania, prowadzenia konferencji uzgodnieniowych projektu rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych zwalczania zakażeń szpitalnych realizującego upoważnienie zawarte w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Minister zdrowia poinformował także, że w związku z obecnie obserwowaną epidemią ogólnokrajową występowania bakterii lekoopornych z gatunku Klebsiella Pneumoniae Główny Inspektor Sanitarny organizował narady z kierownikami oddziałów epidemiologii wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, które dedykowane były omówieniu działań przeciwepidemicznych w szpitalach z udziałem krajowych ekspertów w dziedzinie zakażeń szpitalnych.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

zakażenia szpitalne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31