Co dalej z AOS?

logo porozumienie
Porozumienie Zielonogórskie zwraca uwagę na nierozwiązany problem finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Medexpress 2017-03-27 09:04

Trwają prace legislacyjne nad ustawą o sieci szpitali, która budzi liczne kontrowersje różnych środowisk. Tymczasem wciąż jest nierozwiązana kwestia zasad funkcjonowania i finansowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w którą powstająca sieć może uderzyć rykoszetem.

W sieci znajdą się bowiem nie tylko szpitale, ale też specjalistyczne przychodnie przyszpitalne, które częściowo mają być finansowane w trybie pozakonkursowym. Z założenia ma się to przyczynić do lepszej opieki nad pacjentami przed i po hospitalizacji.

- Sama idea, by uporządkować w ten sposób przepływ pacjentów, jest słuszna. Jednak wiele zależy od szczegółowych rozwiązań. Do tej pory nie wiadomo, czy poradnie przyszpitalne będą finansowane w części pozakonkursowej z budżetu przeznaczonego na specjalistykę realizowaną poza poradniami przyszpitalnymi (czyli kosztem AOS), a jeśli tak, to w jakim procencie. Kolejna sprawa to obowiązujące rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu konkursowym przy zawieraniu umów w zakresie AOS. Poradnie przyszpitalne są w nim preferowane w wielu istotnych kryteriach: lokalowych, sprzętowych i kadrowych. To rozporządzenie wymaga zmiany, bo w obecnej formie spowoduje upadek wielu poradni specjalistycznych funkcjonujących w przychodniach, co odbędzie także ze szkodą dla pacjentów, spośród których tylko część wymaga hospitalizacji, a więc i opieki okołoszpitalnej. Reforma poradni przyszpitalnych nie może się odbywać kosztem ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - uważa ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Andrzej Zapaśnik.

Zwraca on uwagę, że Porozumienie Zielonogórskie już dwukrotnie zwracało uwagę na nierozwiązany problem finansowania AOS.

- Liczmy, że nowe kryteria ocen będą wnikliwie przemyślane i dostosowane do obecnie wprowadzanych zmian systemowych - powiedział Zapaśnik.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

PDF

Zobacz także