Co dalej z pełnomocnikiem MZ ds. wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich?

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-03-26 09:38

13 września 2019 r. w Dz.U.MZ ukazało się zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich. Do zadań pełnomocnika należało m.in. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu przyjęcie i wdrożenie Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, koordynacja realizacji Planu w zakresie opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi; wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Na funkcję Pełnomocnika do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób
Rzadkich wyznaczono Zbigniewa J. Króla.

26 marca W Dz.U. MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw wdrażania Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.MZ

PDF

Zobacz także