IQVIA:

Co nowego w projekcie wrześniowej liście refundacyjnej?

Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021, 09:57

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 19 sierpnia 2021, 09:57

Podsumowanie zmian w ramach projektu listy refundacyjnej dla obwieszczenia obowiązującego od dnia 1 września 2021 r.

RYNEK APTECZNY

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych może zostać 25 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej może zostać 52 innych. Żadna substancja czynna prawdopodobnie nie utraci finansowania, natomiast jedna substancja czynna może zostać dodana do listy (Rupatadinum, Rupaller, tabl., 10 mg, 100 szt., podmiot odpowiedzialny Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o. o.).

Poziom współpłacenia pacjenta obniżyć się może dla 144 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 13 z nich. Największe obniżki, przekraczające 20 zł, dotyczyć będą następujących produktów: preparaty Okteva o mocy 30 mg i 20 mg (Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.) – o odpowiednio 51,03 zł i 35,28 zł, Daivobet (Calcipotriolum + Betamethasonum, żel, (50 µg+0,5 mg)/g, 1 but. po 60 g) – o 37,99 zł oraz Xarelto (Rivaroxabanum, tabl. powl., 15 mg, 42 szt.) – o 20,60 zł. Zmiany te, spowodowane są obniżeniem urzędowych cen zbytu tych produktów.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 373 opakowań. W przypadku 19 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł, z czego największe podwyżki, przekraczające 100 zł, będą dotyczyć: preparatów Sandostatin LAR o mocy 30 mg, 20 mg i 10 mg (Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 30 mg, 1 fiol. + 1 amp.-strz. z rozp. 2 ml) – o odpowiednio 683,05 zł, 454,09 zł i 224,84 zł oraz Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł. Podwyżki te związane są ze zmianami podstaw limitu w grupach 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu – oktreotyd oraz 214.1, Alergeny kurzu domowego. Prawdopodobnie od września 2021 r. limity w tych grupach wyznaczać będą odpowiednio Okteva, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp. oraz Novo-Helisen Depot, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol. po 4,5 ml.

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału zakładowego 150 000 zł, numer KRS 0000131001, NIP 951-195-76-95

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 76 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 13 z nich, z czego największa (powyżej 100 zł) dotyczyć będzie produktów Okteva o mocy 30 mg, 20 mg i 10 mg (Octreotidum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.).

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 11 opakowań produktów znajdujących się na listach, przy czym tylko jedna zmiana będzie przekraczać 10 zł. Wzrost ten będzie dotyczył opakowania produktu Neoparin Forte (Enoxaparinum natricum, roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce, 150 mg/1 ml, 10 amp.-strz.) – wzrost o 12,15 zł.

75+

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna nie utraci też finansowania. Lista „S” obejmie 28 nowych opakowań, przy jednoczesnym prawdopodobnym wycofaniu 10 opakowań.

CIĄŻA

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdzie się 11 nowych opakowań, żadne natomiast nie zostanie z niej usunięte. Lista zostanie poszerzona o dwie substancje czynne (szczepionki przeciw grypie), żadna natomiast nie utraci finansowania.

RYNEK SZPITALNY

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawi się pięć nowych substancji czynnych:

  • Amifampridinum – Firdapse firmy SERB S.A. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 grudnia 2009 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.121 Leczenie amifamprydyną w zespole miastenicznym Lamberta-Eatona (ICD-10 G73.1);
  • Ipilimumabum – Yervoy firmy Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 13 lipca 2011 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.59 Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10 C43);
  • Mercaptamini bitartras – Cystagon firmy Recordati Rare Diseases (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 czerwca 1997 r.) dostępny w ramach programu lekowego B.61 Leczenie chorych na wczesnodziecięcą postać cystynozy nefropatycznej (ICD-10 E72.0);
  • Tisagenlecleucelum – Kymriah firmy Novartis Europharm Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 23 sierpnia 2018 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.65 Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (ICD-10 C91.0);
  • Trientinum tetrahydrochloridum – Cuprior firmy Orphalan (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 5 września 2017 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.123 Leczenie pacjentów z chorobą Wilsona (ICD-10: E83.0).

Według projektu obwieszczenia finansowanie w ramach programów lekowych mogą utracić dwie substancje czynne:

  • Agalsidasum alfa – Replagal firmy Shire Human Genetic Therapies AB (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 3 sierpnia 2001 r.) dotychczas dostępny w ramach programu lekowego B.104 Leczenie choroby Fabry’ego (ICD-10 E75.2);
  • Enzalutamidum – Xtandi firmy Astellas Pharma Europe B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 czerwca 2013 r.) dostępny w ramach programu lekowego B.56 Leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10 C61).

Ministerstwo informuje jednocześnie, że nadal trwają prace nad ostatecznym kształtem decyzji, m.in. dla leków Replagal, Xtandi oraz Takhzyro.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia 4 opakowania leków mogą zostać usunięte, a wprowadzonych zostanie prawdopodobnie 14 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 22 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 10,1%.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 4 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka dla tych produktów to 44,4%.

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, natomiast jedna może utracić finansowanie:

  • Crisantaspasum – Erwinase firmy Jazz Pharmaceuticals France SAS (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 lipca 2015 r.) dotychczas finansowany w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej (ICD-10 C91.0) i chłoniaka limfoblastycznego (ICD-10 C83.5).

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia 3 opakowania leków mogą zostać usunięte , zostanie on natomiast poszerzony prawdopodobnie o 2 opakowania.

Urzędowe ceny zbytu 4 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 32,0%, przy czym w trzech przypadkach obniżka dotyczy produktów, dostępnych również w ramach listy aptecznej - preparaty Okteva o mocy odpowiednio 10, 20 oraz 30 mg, 1 fiol. proszku + 1 amp.-strzyk. rozp.

Źródło: IQVIA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lista refundacyjna / IQVIA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31