Co skontroluje NIK w 2018 roku?

Paweł Grzybowski

Opublikowano 21 grudnia 2017, 19:48

foto: nik.gov.pl
Paweł Grzybowski

Opublikowano 21 grudnia 2017, 19:48

Najwyższa Izba Kontroli kładzie w swoich działaniach szczególny nacisk na stabilność finansów publicznych, gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, bezpieczeństwo państwa i obywateli, równy dostęp do opieki zdrowotnej, zapewnienie opieki osobom starszym i niepełnosprawnym, zabezpieczenie społeczne, a także stan i funkcjonowanie systemu edukacyjnego w Polsce.

Podczas opracowywania Planu pracy na 2018 rok, Najwyższa Izba Kontroli wnikliwie przeanalizowała również sugestie tematów zgłoszone przez Sejm i Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględniono blisko 70 proc. z nich (w tym niemal wszystkie tematy zgłoszone przez komisje Sejmu RP). Część zgłoszonych sugestii włączona została do Planu pracy NIK na 2018 rok, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2017.

Kontrole NIK w obszarze ochrony zdrowia rozpoczynane w 2018 r:

1. Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku - Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania NFZ prowadziły do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych?

2. Dostępność i bezpieczeństwo refundowanych wyrobów medycznych - Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zasady refundacji wyrobów medycznych zapewniają bezpieczeństwo i równy dostęp pacjentów do tych wyrobów, a także gospodarne wydatkowanie środków publicznych?

3. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów - Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy działania wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych zapewniły pacjentom uzyskanie odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu błędu medycznego bez konieczności występowania na drogę sądową?

4. Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach - Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy zapewniono bezpieczeństwo pacjentom przy stosowaniu terapii antybiotykowej?

5. Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - Pytanie definiujące cel główny kontroli: Czy funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej poprawiło dostęp pacjentów do świadczeń zdrowotnych oraz sytuację finansową szpitali?

Źródło: NIK

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / Najwyższa Izba Kontroli
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31