Co udało się ustalić ratownikom po spotkaniu z MZ?

Medexpress

Opublikowano 14 pazdziernika 2020, 15:08

154997160 Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 14 pazdziernika 2020, 15:08

13 października ratownicy po raz kolejny spotkali się z MZ, aby porozmawiać o realizacji postulatów

Krzysztof Wilczek z OZZRM poinformował Medexpress, że podczas spotkania ratownicy otrzymali od MZ propozycje porozumienia, które zawierało pięć punktów.

Po pierwsze minister zdrowia zgodził się na wypłacenie 100 proc. wynagrodzenia dla pracowników PRM będących na kwarantannie.

Po drugie MZ zobowiązało się, że do 31.12. 2020 roku zostanie przygotowana propozycja brzmienia przepisu zmieniającego art. 95 ustawy o działalności leczniczej obejmującej ratowników medycznych

Po trzecie MZ zobowiązało się, że prace w resorcie nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratownika medycznego zostaną zakończone do 16 listopada

Po czwarte MZ zobowiązało się do przyznania jednorazowego dodatku dla dyspozytorów RM za walkę z COVID-19

Po piąte MZ oczekiwało podpisania porozumienia i zawieszenia protestu przez KPRM

- Nie zgodziliśmy się na proponowane przez MZ warunki porozumienia. W dokumencie nie zostały zawarte inne ważne dla nas postulaty. W związku z tym, że resort zdrowia nie poszedł na ustępstwa, protest ratowników nie został zawieszony - powiedział Krzysztof Wilczek

21 października o godz. 14. odbędzie się kolejne spotkanie MZ z ratownikami w sprawie realizacji postulatów.

Przypomnijmy:

16 września Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych poinformował Medexpress, że KPRM odwiesza protest i podejmuje działania mające na celu jego zintensyfikowanie. A wszystko dlatego, że MZ nie zrealizowało większości zapisów porozumienia. 17 września KPRM opublikował na Facebooku postulaty skierowane do MZ i rządu. Są to:

1. Nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym – obiecana przez ministra Szumowskiego – niezrealizowana

- 3 osobowe ZRM w pełni medyczne

- ZRM poza szpitalnictwem jako jednolita, niezależna struktura

- etatyzacja jako podstawowa forma zatrudnienia ratownika medycznego z opcją wyboru dodatkowych form: umowa cywilnoprawna, umowa zlecenie

2. Ustawa o samorządzie i zawodzie ratownika medycznego – obiecana przez ministra Szumowskiego – niezrealizowana

- ścieżka kariery zawodowej (studia pomostowe i wyższe)

- stopniowanie ratowników

- urlop szkoleniowy 6 dni (corocznie)

- emerytura po 25 latach pracy w SPRM/SPRM

3. Chaos informacyjny w zakresie przejścia DM pod UW:

- pracownicy nie otrzymują żadnych konkretnych informacji poza plotkami oraz domysłami

- rozważenie pozostania w strukturach dysponentów/ przedłużenie przejścia pod UW do 2023-27

4. Jasno sprecyzowane zasady rekompensaty co najmniej 100 proc. uśrednionego wynagrodzenia dla ratowników przebywających na kwarantannie z powodu zakażenia COVID w pracy, urlop wytchnieniowy bez względu na formę zatrudnienia

5. Ustawa o ustaleniu minimalnego wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / ratownicy medyczni / Krzysztof Wilczek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31