Coraz skuteczniejsze zapobieganie nawrotom SM

Tomasz Kobosz

Opublikowano 19 kwietnia 2016, 19:20

Fot. Thinkstock/Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 19 kwietnia 2016, 19:20

Z przedstawionych najnowszych danych wynika, że długotrwałe leczenie za pomocą fumaranu dimetylu (związku o zaskakująco prostym wzorze chemicznym: C6H8O4) wykazuje silny i utrzymujący się korzystny wpływ na nawroty i wskaźniki niepełnosprawności u pacjentów z nowo zdiagnozowanym SM. U ponad połowy takich pacjentów w ciągu sześciu lat nie zaobserwowano nawrotów ani pogłębiania się niepełnosprawności.

Ponadto, dane z codziennej praktyki klinicznej pokazują, że stosowanie fumaranu dimetylu wiąże się ze zdecydowanie niższym wskaźnikiem nawrotów w ciągu roku (ang. annualized relapse rate, ARR) w porównaniu do licznych terapii modyfikujących przebieg choroby (ang. disease modifying therapies, DMTs), w tym do leczenia octanem glatirameru, interferonem β i teriflunomidem. W przypadku fingolimodu wartości te są podobne do wskaźników uzyskiwanych przy podawaniu fumaranu dimetylu.

ENDORSE to nadal trwające badanie fazy 3, z podwójną ślepą próbą, którego celem jest określenie długotrwałego bezpieczeństwa oraz skuteczności fumaranu dimetylu (240 mg, 2 lub 3 x dziennie). Do badania zakwalifikowano 1783 pacjentów z zdiagnozowaną rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego (RRMS), którzy ukończyli badanie DEFINE lub CONFIRM. Ci z nich, którzy otrzymywali badany lek, kontynuują przyjmowanie tej samej dawki w ramach badania ENDORSE, natomiast ci, którzy otrzymywali placebo lub octan glatirameru, zostali w sposób randomizowany przydzieleni do jednej z dwóch grup, w których podaje się fumaran dimetylu dwa lub trzy razy dziennie. Pacjenci uczestniczący w badaniu ENDORSE zostaną poddani obserwacji przez okres do ośmiu lat.

Fumaran dimetylu jest obecnie zarejestrowany w 24 krajach, w tym w USA, w Unii Europejskiej, Kanadzie, Australii i Szwajcarii. Łącznie na świecie jest nim leczonych ponad 190 tys. chorych na SM.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

stwardnienie rozsiane / SM / MS
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31