GIS: Coraz więcej przypadków śmiertelnych

148489923
Thinkstock/GettyImages
Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z używaniem tzw. „dopalaczy” pozyskiwanych z plastrów transdermalnych.
Paweł Grzybowski 2018-02-20 21:05

Jak informuje Główny Inspektor Sanitarny w Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów. Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

Jak rozpoznać osobę pod wpływem dopalaczy?

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

- ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,

- stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,

- ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

- zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,

- wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

- zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

PDF

Zobacz także